Sökning: "logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 1640 uppsatser innehållade ordet logistik.

 1. 1. Redovisningskonsulten - en föränderlig yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carola Laakakoski; Linnea Källman; Ingrid Ährlin; [2018]
  Nyckelord :Redovisningskonsult; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltsedan slutet av 1800-talet har det funnits revisionsplikt i Sverige. Denna revisionsplikt slopades dock 2010 för s.k. mindre bolag eftersom man i EU ville underlätta för de mindre bolagen samt stärka europas ekonomin genom att öka konkurrensen. LÄS MER

 2. 2. Ständiga förbättringar : Tillämpning av Lean Administration i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gustafsson; Maria Östlund; [2018]
  Nyckelord :Lean; offentlig sektor; kommunala verksamheter; administration; tjänsteproduktion;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The concept of Lean Production comes from Toyota's way of building cars with higher quality and efficiency. The concept is that you want to create continuous improvements by rationalizing your work and trying to reduce waste. LÄS MER

 3. 3. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en försörjningskedjas flexibilitet och förmåga att hantera volymökningar - En fallstudie av Trafikverkets materialförsörjning av räler

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Mattias Hamberg; Axel Ryding; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet i försörjningskedjor; Kartläggning av försörjningskedjor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund Trafikverket förväntar sig ökade anslag för att utvidga och rusta upp det svenska järnvägsnätet. I och med detta förväntas efterfrågan av räler öka och Trafikverket är i behov av att utreda alternativ för att öka försörjningskedjans flexibilitet för att hantera dessa ökade volymer. LÄS MER

 5. 5. Modulbaserat beräkningsramverk för betongkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristian Gullner; [2018]
  Nyckelord :Moduler; ramverk; beräkningsramverk; plattform; betongkonstruktioner; Mathcad;

  Sammanfattning : Tekniska lösningar på olika konstruktionsproblem under projekteringsfasen kan vara svåra att återanvända eftersom dessa kan vara väldigt projektspecifika. Tekniska lösningar kan vara allt från beräkningar, ingenjörsmässiga antaganden och lösningar på tidigare problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logistik.

Din email-adress: