Sökning: "logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 1614 uppsatser innehållade ordet logistik.

 1. 1. Modulbaserat beräkningsramverk för betongkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristian Gullner; [2018]
  Nyckelord :Moduler; ramverk; beräkningsramverk; plattform; betongkonstruktioner; Mathcad;

  Sammanfattning : Tekniska lösningar på olika konstruktionsproblem under projekteringsfasen kan vara svåra att återanvända eftersom dessa kan vara väldigt projektspecifika. Tekniska lösningar kan vara allt från beräkningar, ingenjörsmässiga antaganden och lösningar på tidigare problem. LÄS MER

 2. 2. Movere : En studie om motivationsfaktorer i revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Edward Zobec; Arbnora Tahiri; [2017]
  Nyckelord :Motivation; inre samt yttre faktorer; behovsteori; tillfredsställelse; revisionsbranschen; verksamhetsstyrning; ekonomistyrning; gamification; data envelopment analysis;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har med stöd av åtta bakgrundsvariabler utrett om det föreligger signifikanta skillnader i hur anställda inom revisionsområdet i Sverige rangordnar motivationsfaktorer. Vidare har meningen varit att applicera den teoretiska referensramen på undersökningens resultat för att kartlägga skillnader i hur respondenterna rangordnat motivationsfaktorer samt analysera hur det kommer sig att olika demografiska variabler värderar motivationsfaktorerna olika. LÄS MER

 3. 3. Tredjepartslogistik i byggsektorn : Ur entreprenörens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aron Björkholm; Åsa Östman; [2017]
  Nyckelord :Building logistics; Third party Logistics; Contractor; Categorization; Logistic Planning; Construction management; Bygglogistik; Tredjepartslogistik; Entreprenör; Kategorisering; Logistikplanering; Byggprojektledning;

  Sammanfattning : I byggsektorn genomförs just nu stora framsteg gällande logistik och externa stödfunktioner. Senaste åren har stort fokus lagts på bygglogistik och många av de större byggföretagen har internt börjat ta fram logistikverktyg i ett sätt att systematisera sin logistikhantering. LÄS MER

 4. 4. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 5. 5. Modelling and Control of a Forklift’s Hydraulic Lowering Function

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Daniel Fahlén; Ludvig Fri; [2017]
  Nyckelord :Control; modelling; PID; hydraulics; proportional valve; compensator valve; forklift; embedded system;

  Sammanfattning : Material handling and logistics are fundamental parts of today’s global societyand forklifts are a crucial part of the material handling process. Making these asefficient and reliable as possible are therefore of great interest. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logistik.

Din email-adress: