Sökning: "logoped"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet logoped.

 1. 1. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 2. 2. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 3. 3. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan : En studie om kommunikation, samspel och delaktighet för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annika Dahlman; [2018]
  Nyckelord :AKK; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning genom att undersöka vilka former de erbjuds samt hur dessa används på förskolan med fokus på kommunikation, samspel och delaktighet i verksamheten. Studien är kvalitativ och har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av expressiv fonologisk förmåga hos barn remitterade till logoped och en åldersmatchad kontrollgrupp

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och OtorhinolaryngologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och OtorhinolaryngologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Alma Lindskog; Frida Renström; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Phonology; suspected expressive phonological difficulties; non-linear analysis; PPC; preschool children; LINUS;

  Sammanfattning : The phonological system can be described and analyzed on three levels; word, syllable and segment. The non-linear nature of the system enables an analysis from different viewpoints on phonology. LINköpingsUnderSökningen (LINUS) is a phonological test for children between the ages of 3 to 6 years which enables a non-linear analysis. LÄS MER

 5. 5. Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteratur studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Wiktorell; [2018]
  Nyckelord :högstadiet; intervention ordförråd; språkstörning; 13-16 år;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiktorell, Paula (2018). Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logoped.

Din email-adress: