Sökning: "logoped"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet logoped.

 1. 1. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 2. 2. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 3. 3. Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök för fyraåringar Vad sa remissen och vad hände hos logopeden?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Clara Olofsson; Natalie Engdahl; [2017]
  Nyckelord :Barnavårdscentralen; remiss; logopedjournal; språkscreening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. LÄS MER

 4. 4. Barns nybesök hos logoped för utredning av tal och språk : En studie av vårdnadshavares förväntningar och upplevelser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Cornelia Ivehorn Axelsson; Kajsa Söderlund; [2017]
  Nyckelord :First visit to a speech and language pathologist; Children with speech and language difficulties; Caretakers; Expectations; Experiences; Mixed method; Logopediska nybesök; Barn med tal- och språksvårigheter; Vårdnadshavare; Förväntningar; Upplevelser; Mixed method;

  Sammanfattning : It is important to know patients’ expectations and experiences concerning their medical visits in order to facilitate health care improvements (Socialstyrelsen, 2006; Sveriges kommuner och landsting, n.d.). LÄS MER

 5. 5. Fonologisk intervention baserad på en icke-linjär fonologisk analys : En multipel fallstudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Emma Ristenvik; Lina Vikström; [2017]
  Nyckelord :Phonological language disorder; nonlinear phonological analysis; intervention; Fonologisk språkstörning; icke-linjär fonologisk analys; fonologisk intervention;

  Sammanfattning : Children with phonological problems often come in contact with a speech and language pathologist for intervention. The intervention can be based on different theoretical frameworks, whereof non-linear phonology is one. The present study was carried out as a multiple single-case study with three participants aged 4;3-4;4 years. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logoped.

Din email-adress: