Sökning: "love"

Visar resultat 1 - 5 av 843 uppsatser innehållade ordet love.

 1. 1. How and What to LOVE in English and Swedish: a contrastive study of the translation of semantic fields

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kajsa Jansson; [2017-09-05]
  Nyckelord :Semantic field; translation; contrastive analysis; ESPC;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine how the words belonging to the semantic fields of LOVE and ÄLSKA are translated and how the source language influences the target language. A corpus search in the fiction part of the ESPC was carried out to extract a data collection of appropriate size. LÄS MER

 2. 2. How and What to LOVE in English and Swedish: a contrastive study of the translation of semantic fields

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kajsa Jansson; [2017-08-02]
  Nyckelord :engelska; Semantic field; translation; contrastive analysis; English; Swedish; translation strategies; ESPC; fiction;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine how the words belonging to the semantic fields of LOVE and ÄLSKA are translated and how the source language influences the target language. A corpus search in the fiction part of the ESPC was carried out to extract a data collection of appropriate size. LÄS MER

 3. 3. Förbön i Pauli brev och i "Kyrkans förbön". En jämförande studie av förböner i Paulus brev och i Svenska kyrkans handböcker 1986 och 2016

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Diana Olausson Öberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :intercessory prayers; intercession; Paul s letters; Paul s epistels; förbön; Paulus brev; Kyrkans förbön; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The goal of this research is to investigate if a thread exists, from how intercessory prayers were written in Paul’s letters to today’s liturgy in the Swedish Church. The main question this research aims to answer is: Does text or specific words in the intercessory prayers in Paul’s letters correlate with the intercessory prayers in the liturgy texts of the “Kyrkans förbön” in Den svenska kyrkohandboken (1986) and within the Förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan (2016)? Moreover, does continuous threads exists of intercessory prayers in the Swedish Church handbooks from 1942 until 2016. LÄS MER

 4. 4. Att fira en måltid. En undersökning av den paulinska nattvardsteologins relation till social rättvisa utifrån Första Korintierbrevet 11:17-34

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johannes Kannas; [2017-06-16]
  Nyckelord :eucharist; social justice; Paul; First Corinthians; New Testament exegesis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the connection between Pauline Eucharist theology in relation to social justice by the First epistle to the Corinthians 11:17–34. What does a textual analysis of 1 Cor. LÄS MER

 5. 5. Skapad, skadad, upprättad. Om queerteologiska analyser av verser från Första och Femte Moseboken samt Jesaja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Wikberg; [2017-06-05]
  Nyckelord :queer theology; transgender theology; transgender; intersex; queer; androgyny; eunuck; creation; Genesis; Deuteronomy; Isaiah; The Queer Bible Commentary; Justin Tanis; Deryn Guest;

  Sammanfattning : This essay uses discourse analysis to consider the gender and transinclusive readings of biblical passages from Genesis, Deuteronomy and Isaiah that have emerged from contemporary queer theology. The essay presents how queer theology, using classical methods, implies that the purpose of the selected passages is not to exclude transgendered and queer people from theology and church congregations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet love.

Din email-adress: