Sökning: "loyalty theories"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden loyalty theories.

 1. 1. Kundupplevd kvalitet i hemtjänsten- En kvalitativ studie om den kommunala hemtjänsten i Kalmar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Sverkersson; [2016]
  Nyckelord :quality; homecare; home care service; elderly care; customer expectations; customer experiences; quality aspects; service quality; functional quality; quality in elderly care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study has been based on semi-structured interviews with 10 customers who have chosen Kalmar municipality as homecare service provider. The interviews have been conducted in conjunction with customers granted home care and with a follow-up after one-two months. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragning mellan arbete & fritid : Närvaro i sin frånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Mariette Lappalainen; Johanna Sundlöf; [2016]
  Nyckelord :boundless work; organizational and social work; loyalty; leadership; stress; social multiplier effect; gränslöst arbete; organisatorisk och social arbetsmiljö; lojalitet; ledarskap; stress; social överspridningseffekt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att ämna beskriva vilken betydelse det gränslösa arbetet får för chefsrollen, utifrån de förändringar som sker i dagens arbetsliv samt hur gränsdragningen mellan arbete och fritid hanteras. Vi valde att utföra vår studie i form av kvalitativa intervjuer, där vi intervjuade sex medarbetare inom en offentlig organisation i Dalarna, Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hållbara investeringar; är det viktigt för kunder inom banksektorn?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Nicole Lundin; Caroline Wrennö; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; TBL; value creation; co-creation of value; SRI and customer loyalty; Hållbarhet; CSR; TBL; värdeskapande; samskapande av värde; SRI; och kundlojalitet.;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this thesis is to examine if sustainable investments is important for customers in the banking sector in Sweden.Design/methodology/approachThis thesis is a quantitative study, which is based on a service-perspective. LÄS MER

 4. 4. Talent management inom universitetsvärlden : En case-studie om ReaL--Research and Leadership vid Umeå universitet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jacob Seidegård; [2016]
  Nyckelord :Talent management; Case study; Project; Research and Leadership; Prominent Researcher; Support for Research Career; Leadership development;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to examine how talent management is applied in a university environment and how development in leadership skills for the participants of a project affects their willingness to stay at the university. This study also highlights the purpose of using a strategy like talent management to keep key people in the organization to stay and also that theories about talent management needs to be complete with theories about loyalty and commitment. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Sandra Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Sammanfattning : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet loyalty theories.

Din email-adress: