Sökning: "loyalty theories"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden loyalty theories.

 1. 1. Vem är vi lojala till? Influencers eller varumärken? - En kvantitativ studie om generation X och generation Ys förhållande till lojalitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lusiyana Ivanova Dimitrova; Christoffer Idmar; Jelena Vuksa; [2018]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Seller Loyalty; Influencers; Generation X; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this candidate thesis is to provide an explicit knowledge of whether a consumer builds loyalty to a brand or an influencer and investigates whether there are any differences in the degree of loyalty between generation X and generation Y. The authors of this bachelor thesis have conducted a quantitative study with a deductive research based on an objectivist approach. LÄS MER

 2. 2. Normkreativ reklamfilm ”Det är såhär reklam bör vara” : En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning av normkreativ reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Naida Čaušević; Frida Hyensjö; [2017]
  Nyckelord :Market communications; commercials; norm creativity; brands; corporate social responsibility; Marknadskommunikation; reklamfilm; normkreativitet; varumärken; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify how norm creativity in commercials is perceived by consumers and how it affects their perception of a brand. Theoretical Framework: The theoretical framework for the study consists of theories of market communication, the advertising industry and brands. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joanna Rozmus; Rita Naaom; [2017]
  Nyckelord :digitalization; customer loyalty; banking sector; Digitalisering; kundlojalitet; banksektorn;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar kön och position lojalitet? : En kvantitativ studie om lojalitet hos individen i den svenska revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Laura Hisenaj; Arrita Meshekrani; [2017]
  Nyckelord :Loyalty; auditing; sex; gender-characteristics; position; Lojalitet; revision; kön; könsegenskaper; position;

  Sammanfattning : Loyalty is a well-considered and well-researched subject in today's society. Today, the term is described as complex and there is no socially accepted definition. LÄS MER

 5. 5. Ett attraktivare företagserbjudande – en fallstudie på SJ AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Malin Björnek; Joanna Janson; [2017]
  Nyckelord :Business travel industry; business travellers; business travel; travel management; travel companies; travel policy; travel agencies; train operators; loyalty; corporate programs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to generate and provide suggestions for strategic actions, adjusted to conditions on the market, on how train operators, operating in a mature, saturated and highly competitive passenger transportation industry, should create an attractive customer offer for business travellers. Methodology: This study is based on a case study of the Swedish train operator SJ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet loyalty theories.

Din email-adress: