Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 1. Härligt trött eller helt dränerad? En jämförande undersökning av hur kvinnor och män konstrueras i ett antal personporträtt i Expressen, Friskispressen och Göteborgs-Posten 2015–2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Viktor; [2017-09-04]
  Nyckelord :Personporträtt; konstruktion; semantisk kategorisering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är kartläggs med hjälp av semantisk kategorisering hur kvinnor och män konstrueras, utifrån adjektiv och andra personbeskrivande ord, i ett antal personporträtt som publicerats under 2015, 2016 och 2017 i kvällstidningen Expressen, träningsföreningen Friskis & Svettis medlemstidning Friskispressen och dagstidningen Göteborgs-Posten.Resultatet visar att det finns skillnader mellan de tre delmaterialen, exempelvis i andelen beskrivande ord, där Expressen innehåller störst andel, 1,69%, medan Friskispressen innehåller 1,17% och Göteborgs-Posten innehåller 1,18%. LÄS MER

 2. 2. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 3. 3. In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE): Äldre personer i Sverige och deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Peder Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Enkätstudie; Bedömningsinstrument; Äldre personer; I-HOPE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. Det medför ett ökat behov av att främja ett hälsosamt åldrande i det egna hemmet. LÄS MER

 4. 4. Han skall såsom lösdrifvare behandlas - En analys av 1885 års lösdriverilagstiftning och dess inverkan på kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar lösdriverilagen från 1885 som kom att vara ikraft fram till 1964 då den ersattes av asocialitetslagen. Syftet med uppsatsen är att belysa hur lösdriverilagen motiverades, utvecklades och tillämpades samt vilken inverkan lagen haft på kvinnor utifrån en teori om social kontroll. LÄS MER

 5. 5. KONKURRENS OM KOMPETENS INOM DATA/IT. : Vad civilingengörsstudenter i interaktion och design söker efter hos framtida arbetsgivare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pierre Kemi; Niclas Svelander; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; arbetstillfredsställelse; Data it; organisationskultur; jämställdhet; pedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utreda vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på Umeå universitet söker efter hos framtida arbetsgivare. Detta för att kunna synliggöra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för företag som är i behov av deras kompetens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet män kvinnor behov.

Din email-adress: