Sökning: "män"

Visar resultat 1 - 5 av 4684 uppsatser innehållade ordet män.

 1. 1. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 3. 3. ÄR GRÖN TEKNIK MÄNS POLITIK? En kvantitativ studie om mäns och kvinnors syn på ekologisk modernisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Runeson; [2017-02-27]
  Nyckelord :miljöpolitik; ekologisk modernisering; kognitiv dissonans; riskuppfattning; kön;

  Sammanfattning : Ekologisk modernisering handlar om att ställa om det nuvarande ekonomiska systemet i en miljömässigt hållbar riktning med hjälp av teknisk utveckling och innovation så att tillväxten kan fortsätta utan att miljön tar skada. Diskursen har rönt stora framgångar inom internationell miljöpolitik men har samtidigt kritiserats för att vara en mansdominerad diskurs. LÄS MER

 4. 4. STEREOTYPHOT OCH KÖNSSKILLNADER I POLITISK KUNSKAP En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Lygnerud Boberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :Stereotyphot; Stereotyplyft; Könsgap; Politisk Kunskap; Stereotyper;

  Sammanfattning : Runt om i världen visar forskning att kvinnor presterar sämre än män på politiska kunskapstest. Denna uppsats undersöker huruvida stereotyper är en bidragande förklaringsfaktor till det existerande könsgapet i politisk kunskap. LÄS MER

 5. 5. Gubbröra och fjällresor En kvalitativ fallstudie om förekomsten av orsaksfaktorer till korruption i förundersökningsprotokoll tillhörande mål i Göteborgs korruptionshärva 2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Hemberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :korruption; kön; New Public Management; homogena nätverk; bad apple; vänskapskorruption;

  Sammanfattning : Korruption utgör ett av samtidens stora problem vilket bland annat underminerar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och politisk legitimitet. I den banbrytande studien av Dollar et al., (2001) och efterföljande av Swamy et al., (2001) kommer man fram till att kvinnors närvaro minskar länders korruptionsnivåer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet män.

Din email-adress: