Sökning: "män"

Visar resultat 1 - 5 av 4913 uppsatser innehållade ordet män.

 1. 1. VAD LOV:AR SVERIGES KOMMUNER? En studie av jämställdhetskrav i offentlig upphandling av hemtjänst enligt LOV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Eriksson; Mathilda Fredriksson; [2017-08-15]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lagen om valfrihetssystem; Hemtjänst; Jämställdhet; Feministisk politisk teori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap kring i vilken omfattning svenska kommuner ställer jämställdhetskrav i sin upphandling av hemtjänst enligt LOV, samt belysa hur eventuella krav är formulerade.Teori:Som teoretisk utgångspunkt för analysmodellen används feministisk politisk teori som behandlar ojämställdheten mellan kvinnor och män, könsstrukturer och makt kopplat till (välfärds)staten. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av vården i en sjuksköterskeledd mottagning hos män med generaliserad prostatacancer. En fokusgruppintervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Yvonne Keller; Sandra Sjöstrand; [2017-07-13]
  Nyckelord :Prostatacancer; sjuksköterskeledd mottagning; upplevelser; omvårdnad; God vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Abstract Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden. Today oncology care and treatment often is managed in outpatient care and with telephone follow-up, which means that patients and relatives in a large extent need to handle their situation at home by themselves. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar mäns upplevelser av att leva med prostatacancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Engerström; Henric Steifeldt; [2017-06-30]
  Nyckelord :Prostatacancer; prostata; upplevelser; biverkningar; faktorer;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den cancerform som strax efter basalcellscancer drabbar flest människor i Sverige idag. Att bli diagnostiserad med prostatacancer innebär att män har en sjukdom vars konsekvenser de kommer få leva med resten av sina liv. LÄS MER

 4. 4. SJÄLVSKATTAD HÖRAPPARATANVÄNDNING OCH RESULTAT PÅ HEARING HANDICAP INVENTORY FOR THE ELDERLY, HHIE - en studie om användningstidens inverkan på utfallet av en internetbaserad rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Ekdahl; Anna Olsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologisk grupprehabilitering; IOI-HA; HHIE; hörapparatanvändning; internetbaserad rehabiliteringsintervention; Audiologic group rehabilitation; hearing aid use; internet-based rehabilitation intervention;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown advantages with high hearing aid use and also for audiologicrehabilitation in group sessions.Purpose: The purpose of this study was to investigate if self-reported hearing aid use before participationin a rehabilitation intervention was of value for the results measured by Hearing HandicapInventory for the Elderly, HHIE. LÄS MER

 5. 5. ATT LYSSNA PÅ MUSIK MED COCHLEAIMPLANTAT -En enkätstudie om musikupplevelse hos en grupp vuxna CI-användare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Magnusson; Anna Strandberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlea implant; Music; Appreciation; Appraisal; Questionnaire; Perception; Musicperception; IOI-HA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to find out to what degree music experience changeafter a person gets a cochlear implant (CI) and determine whether it differsbetween different groups such as hearing and music background, and what benefitsthe person gets in their daily use of CI.Method: The questionnaire was sent to 133 people on the basis of selection criteria thatthe person at the time of surgery were at least 18 years old and that the surgerywas performed between 2011-2015 at Sahlgrenska University. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet män.

Din email-adress: