Sökning: "mätning av tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden mätning av tillverkning.

 1. 1. Livscykelperspektiv på elektronik En jämförande livscykelanalys på TV-apparater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emanuel Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; TV-apparater; SimaPro; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Samtidigt ökar försäljningen av dessa produkter till följd av kortare innovationscykler och ökad efterfrågan. Det här examensarbetet syftar till att jämföra två TV-apparater ur ett miljöpåverkansperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas lönsamheten i textilfiltertillverkning då olika grad av automatisering tillämpas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :manufacturing measurement; automation; manufacturing profitability; capital cost; work in process; mätning av tillverkning; automatisering; produktionslönsamhet; kapitalkostnad; produkter i arbete;

  Sammanfattning : The search for profitability in these days’ enterprises is naturally a search for cost savings. Formanufacturing enterprises is often the biggest cost founded in labour. In the search for savingsome of these costs, automated manufacturing is a common and successful solution. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av planerings- och styrningsrutiner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Mario Milic; Stefan Sava; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growth of the global market, coupled with the increase in the number of companies, has led to major competition among these, not least for manufacturing companies. Customers have also become more demanding where quality, flexibility and delivery service are demanded at a low price. LÄS MER

 4. 4. NaCl pellets for improved dosimetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Lovisa Waldner; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : There is always a need to improve and develop new ways of estimating effective doses to people and environments that have been exposed to ionizing radiation. Dose monitoring is also important in hospitals and the nuclear industry. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av asfaltens egenskaper efter förbättrad konsistens - Mätningar med dynamisk skjuvreometer, DSR, på bitumen och asfaltbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Egzon Haxhibeqiri; Mohammed Mouhsen; [2017]
  Nyckelord :Bitumen; asfaltbruk; DSR; temperatursänkning; återvinning; föryngring; reologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sustainable achievement is the overall objective of all road building undertakings. An important part of this is recycling. Reclaimed asphalt is not only renewable but contains vast volumes of finite resources and the interest for the recycling modes of operation is on the rise. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mätning av tillverkning.

Din email-adress: