Sökning: "mätning av tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mätning av tillverkning.

 1. 1. Hur påverkas lönsamheten i textilfiltertillverkning då olika grad av automatisering tillämpas?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :manufacturing measurement; automation; manufacturing profitability; capital cost; work in process; mätning av tillverkning; automatisering; produktionslönsamhet; kapitalkostnad; produkter i arbete;

  Sammanfattning : The search for profitability in these days’ enterprises is naturally a search for cost savings. Formanufacturing enterprises is often the biggest cost founded in labour. In the search for savingsome of these costs, automated manufacturing is a common and successful solution. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av planerings- och styrningsrutiner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Mario Milic; Stefan Sava; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growth of the global market, coupled with the increase in the number of companies, has led to major competition among these, not least for manufacturing companies. Customers have also become more demanding where quality, flexibility and delivery service are demanded at a low price. LÄS MER

 3. 3. NaCl pellets for improved dosimetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Lovisa Waldner; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : There is always a need to improve and develop new ways of estimating effective doses to people and environments that have been exposed to ionizing radiation. Dose monitoring is also important in hospitals and the nuclear industry. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av asfaltens egenskaper efter förbättrad konsistens - Mätningar med dynamisk skjuvreometer, DSR, på bitumen och asfaltbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Egzon Haxhibeqiri; Mohammed Mouhsen; [2017]
  Nyckelord :Bitumen; asfaltbruk; DSR; temperatursänkning; återvinning; föryngring; reologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sustainable achievement is the overall objective of all road building undertakings. An important part of this is recycling. Reclaimed asphalt is not only renewable but contains vast volumes of finite resources and the interest for the recycling modes of operation is on the rise. LÄS MER

 5. 5. Fukthaltens påverkan på maskintillverkad betongsand vid Vikan Kross

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Haglund; [2016]
  Nyckelord :Maskintillverkad betongsand; HKBB; vindsiktning; ersättningsmaterial till naturgrus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur fukthalten i det ingående materialet samt hastighetsinställningen på VSI-krossen påverkar kornformen och fillerhalten vid tillverkning av betongsand. Målet är att med avseende på dess påverkan bestämma vilken hastighet på VSI-krossen som bör användas samt undersöka vindsiktens kapacitet vid de olika fukthalterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mätning av tillverkning.

Din email-adress: