Sökning: "målspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet målspråk.

 1. 1. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 2. 2. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 3. 3. Vägen mellan original- och målspråk : En studie av översättarnas brottning med de språkliga nyanserna i tre svenska romaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Wiig Berglund; [2017]
  Nyckelord :Translation; linguistic nuances; The Emigrants; The people of Hemsö; The best of Pippi Longstocking;

  Sammanfattning : This study is based on the English translation of three well-known and beloved classics, The Emigrants, The people of Hemsö and The best of Pippi Longstocking. It examines what happens to language in the transition between the original language and the target language. LÄS MER

 4. 4. Anaforer kommer och går : En komparativ studie av nollanaforer i översättningar mellan svenska och franska.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sandra Eriksson; [2015]
  Nyckelord :nollanafor; anafor; franska; svenska; översättning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Nollanaforer är en vanlig form av referens i diskursen. I den här undersökningen granskas hur nollanaforer används i svenska och franska, med betoning på översättningar av skönlitteratur. Den undersöker hur användningen påverkas i översättningar samt studerar de mönster som finns för nollanaforer som inte översätts. LÄS MER

 5. 5. ¿Cómo?– Målspråksanvändning i språkklassrum : Hur lärare arbetar med utveckling av den kommunikativa förmågan vid undervisning i ett andra- eller främmandespråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linda Joelsson; [2015]
  Nyckelord :Målspråk; Andraspråkstillägnande; Andraspråk; Främmandespråk; Kommunikativ förmåga;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar målspråksanvändningen i undervisningen av ett andra- och ett främmandespråk. Syftet med studien är att i en jämförelse analysera om lärarens metoder för målspråksanvändning som används i andraspråksklassrummet, där målspråket är det gemensamma språket, kan appliceras i främmandespråksklassrummet, där det gemensamma språket är landets officiella språk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet målspråk.

Din email-adress: