Sökning: "måttlig språkstörning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden måttlig språkstörning.

 1. 1. Språkscreening vid 2,5 års ålder med Westerlunds 3-årsmetod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Angelica Pennerdahl; [2015]
  Nyckelord :språkscreening; barn; barnhälsovårdsprogram; barnavårdscentral; screening; språkstörning; kommunikationsstörning; Westerlunds metod; 2; 5-årsscreening; 3-årsscreening; SLI; språkutveckling; grav språkstörning; måttlig språkstörning; logoped;

  Sammanfattning : To identify children at risk of developing a language disability, the majority of SwedishChild Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screeningwith 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’smethod. The National Board of Health and Welfare has published a new national childhealthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsalamunicipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar förskolebarns förmåga att böja verb? Undersökning av arbetsminnets och den lexikala förmågans betydelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Karin Göransson; Cajsa van der Pals; [2003]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsminnet spelar en viktig roll vid inlärningen av nya ord och dänned utvecklingen av ordförrådet. När ordförrådet nått en viss storlek leder behovet av systematisering till att den böjningsmorfologiska utvecklingen böljar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet måttlig språkstörning.

Din email-adress: