Sökning: "magister vårdvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden magister vårdvetenskap.

 1. 1. Livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2 : en intervjustudie ur patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Rosell; Michaela Sorttanen; [2017]
  Nyckelord :Diabetes nurse; Diabetes type 2; Experiences; Lifestyle change; Motivation; Diabetessköterska; Diabetes typ 2; Erfarenheter; Livsstilsförändring; Motivation;

  Sammanfattning : Titel: Livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2 – en intervjustudie ur patientens perspektiv Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng Sidantal: 33 sidor Författare: Johanna Rosell & Michaela Sorttanen Handledare: Cecilia Fagerström Examinator: Ulla Peterson Bakgrund: Diabetes typ 2 är en växande och vanligt förekommande folksjukdom som är kopplad till livsstil. Livsstilsförändringar såsom hälsosam kost kombinerat med fysisk aktivitet är de grundläggande komponenterna i diabetesbehandlingen. LÄS MER

 2. 2. Att misstänka barnmisshandel : – en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christel Samuelsson; Jessica Nyberg; [2014]
  Nyckelord :child abuse; Child health nurses; experience; report; support; Anmälan; Barnmisshandel; BVC-sjuksköterska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng Sidantal: 36 sidor Författare: Jessica Nyberg & Christel Samuelsson Handledare: Åsa Roxberg Examinator: Eva Benzein   Bakgrund: Barnmisshandel kan ge psykiska och fysiska men för resten av livet. Då BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen i barnhälsovårdens arbete har hon en viktig roll i att förebygga och upptäcka barn som utsätts för misshandel. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att möta äldre patienter med depression i kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Lindberg Gustafson; [2014]
  Nyckelord :aged; care relationship; depression; district nurse; municipal home care; depression; distriktssköterskor; kommunal hemsjukvård; vårdrelation; äldre;

  Sammanfattning : Abstrakt   Titel: Distriktssköterskors erfarenheter av att möta äldre patienter med depression i kommunal hemsjukvård Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterskan, 15 högskolepoäng Sidantal: 46 Författare: Susanne Lindberg Gustafson   Bakgrund: Äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Depression hos äldre i hemsjukvården blir ofta oupptäckta och otillräckligt behandlade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet magister vårdvetenskap.

Din email-adress: