Sökning: "makt foucault socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden makt foucault socialt arbete.

 1. 1. Jag gick – för dom är idioter” – En kvalitativ studie om makt och motstånd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kerstin Kristiansson; Victor Nielsen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; makt; motstånd; motståndsstrategier; socialt exkluderade.;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur makt och motstånd manifesterarsig, görs och upplevs av personer som är socialt exkluderade och som besökerSt:Johanneskyrkan i Göteborg. Detta för att visa hur emotionellt och fysiskt motstånd kanskapas av personer som är socialt exkluderade. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med hedersvåld och förtryck : en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av hedersrelaterade ärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Imän Ben Hamida; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; qualification; power; social work; honour related violence; honour oppression; hedersförtryck; socialt arbete; makt; kvalifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The intention with this study has been to research social workers experience in handling honor-related cases. I interviewed four social workers through semi-structured interviewing. The interviewed was both government practicing social workers and social workers who mainly practices different kinds of conversation support. LÄS MER

 3. 3. Förtroende och makt i socialt arbete : En studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Bengtsson; Therese Niklasson; [2015]
  Nyckelord :trust; power; social worker; client relations; social work; förtroende; makt; socialsekreterare; klientrelationer; socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to, from a perspective of power, understand and interpret Swedish social workers experiences and comprehension of their clients trust in them. The study is based on interviews with eight social workers from two municipalities in the south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Att göra makten ofarlig En kvalitativ undersökning av hur fältarbetare använder och resonerar kring den egna makten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Mattson; [2014-01-22]
  Nyckelord :Makt; pastoralmakt; fältarbetare; uppsökande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att undersöka hur fältarbetare kan använda sig av och resonera kring den makt de har i relation till den enskilde. För att göra det har jag använt mig av följande frågeställningar: Vilken makt upplever fältarbetare att de har att påverka den enskilde? Hur talar fältarbetare om empowermentbaserade strategier? Hur reflekterar fältarbetare över den makt de har? Hur framställs makten i förhållande till ungdomarna? För att få svar på mina frågor har jag gjort två deltagande observationer samt tre gruppintervjuer med fältarbetare från totalt fyra olika fältgrupper. LÄS MER

 5. 5. Klientbemötande i socialt arbete : Metoder, tekniker och reflektioner kring makt som syns i de sju nyexaminerade socionomernas utsagor om klientarbete under den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Annastiina Kauppinen; [2014]
  Nyckelord :social work; social worker; client; power; method; techniques; paternalism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase knowledge about how a group of newly graduated social workers reflect on the practical daily work and their positions working with clients who are in need of social and/or economic resources. More precisely the purpose is to find out how these seven newly graduated social workers viewed working with clients during theoretical and practical studies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet makt foucault socialt arbete.

Din email-adress: