Sökning: "makt socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden makt socialtjänst.

 1. 1. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 2. 2. "Vi har brustit i våra rutiner" : En granskning om när lärares oro för barn ställs mot rutinens makt hos skolor och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Dostál; Erika Björk; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterares genusmedvetenhet vid utredningsförfarande avseende BBIC : En kvalitativ studie av socialsekreterares tankar och uppfattningar om genus i relation till föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmeli Zerrander; Hanna Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Socialtjänst; socialsekreterare; barnavårdsutredning; BBIC; föräldraförmåga; genusmedvetenhet; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar kan förhålla sig till faderskap respektive moderskap i utredningsförfarandet avseende BBIC. Vi genomförde en vinjettstudie via fokusgruppsintervjuer. I studien deltog åtta socialsekreterare, fyra personer i vardera fokusgrupp. LÄS MER

 4. 4. "Jag behöver någon som förstår mig" : En kvalitativ studie om mödrars upplevelse av relationen till handläggaren under kontaktfamiljsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Lina Alestam; Niklas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Kontaktfamilj; Socialtjänst; Bemötande; Tillit; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur mödrar upplevde relationen till handläggarna under hela kontaktfamiljsprocessen på Familjeavdelningen i Karlstad kommun. För att undersöka detta valdes en kvalitativ metod där fem mödrar med minst ett års erfarenhet av kontaktfamiljsinsatsen intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Att väcka det som inte sägs... : -Hur personal inom socialtjänst respektive hälso- och sjukvård upplever arbetet med att upptäcka och stödja kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Matilda Sirén; Janina Rydin; [2017]
  Nyckelord :social worker; midwife; counsellor; battered women; intimate partner violence; socialsekreterare; barnmorska; kurator; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett folkhälso- och samhällsproblem som kräver insatser från flera verksamheter. Studiens syfte var att undersöka hur personal inom socialtjänst respektive hälso- och sjukvård upplever arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet makt socialtjänst.

Din email-adress: