Sökning: "makt socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden makt socialtjänst.

 1. 1. "Döden räcker inte för att man ska sluta med ett missbruk" : En kvalitativ studie om klienters erfarenhet av socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Niklas Juth; Joanna Neogard Schönnings; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; makt; missbruk; socialtjänst;

  Sammanfattning : I denna studie valde vi att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när de fått stöd, hjälp eller behandling för sin missbruksproblematik. Vi ville ta reda på om klienterna upplevt att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör deras insats från socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Hemlösas upplevelser av deras livssituation och bemötande från socialtjänsten

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Edin; [2018]
  Nyckelord :Homelessness; Social-services; Salutogenic perspective of KASAM; Theory of relational power; attitudes; addiction; Hemlöshet; Socialtjänst; KASAM; Relationell makt; Bemötande; Missbruk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the situation of homeless people, how they perceive the efforts of the social-services and what opportunities and limitations there is for homeless people to live a health-promoting life. Through qualitative interviews with five acute homeless people I interpreted the results based on the salutogenic perspective of KASAM and the theory of relational power. LÄS MER

 3. 3. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 4. 4. "Vi har brustit i våra rutiner" : En granskning om när lärares oro för barn ställs mot rutinens makt hos skolor och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Dostál; Erika Björk; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares genusmedvetenhet vid utredningsförfarande avseende BBIC : En kvalitativ studie av socialsekreterares tankar och uppfattningar om genus i relation till föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmeli Zerrander; Hanna Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Socialtjänst; socialsekreterare; barnavårdsutredning; BBIC; föräldraförmåga; genusmedvetenhet; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar kan förhålla sig till faderskap respektive moderskap i utredningsförfarandet avseende BBIC. Vi genomförde en vinjettstudie via fokusgruppsintervjuer. I studien deltog åtta socialsekreterare, fyra personer i vardera fokusgrupp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet makt socialtjänst.

Din email-adress: