Sökning: "makt"

Visar resultat 1 - 5 av 2866 uppsatser innehållade ordet makt.

 1. 1. Upprätta förlossningsställningar under utdrivningsskedet - en inblick i barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elisabeth Skantz; Zana Ahmetaj; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskor; erfarenheter; upprätta förlossningsställningar; utdrivningsskedet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föder kvinnan i halvsittande eller gynställning men evidensen pekar på att det kan finnas fördelar med upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. Syfte: Syftet var att belysa barnmorskors erfarenheter av upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. LÄS MER

 2. 2. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 3. 3. Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Carlsson; Anna Simmons; [2017-11-14]
  Nyckelord :Hållbarhetschef; Miljöchef; CSR-chef Hållbar utveckling; Miljö; Hållbarhetsarbete; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Hållbarhetsrapportering; Företag; CSR; Organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden,från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse hari och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inomföretag. LÄS MER

 4. 4. Kulturellt avfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Klara Andersson; [2017-09-27]
  Nyckelord :kulturellt avfall; material; ljudkonst; värde; mening; makt; närvaro;

  Sammanfattning : Kulturellt avfall är material som skapas genom och i våra sociala och kulturella samhällen men som inte har ett marknads- eller användarvärde och därmed blir ett avfall. Jag vill arbeta med detta material för att utmana de rådande hierarkiska strukturerna. LÄS MER

 5. 5. Vad sjunger min kör?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ida Andersson; [2017-09-26]
  Nyckelord :kyrkokörsrepertoar; genre; genus; kanonisering; manlig hegemoni; poststrukturalism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig vara troende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet makt.

Din email-adress: