Sökning: "man kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade orden man kvinna.

 1. 1. Den manliga förövarens rätt En diskursanalytisk studie av framställningen av våldtäkt och den misstänkte förövaren i tingsrättsdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Lundquist; [2018-03-07]
  Nyckelord :Våldtäkt; förövare; diskursanalys; kön; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka och fördjupa kunskapen om hur denmisstänkte förövaren framställs i tingsrättsdomar, avkunnade under året 2015, avseendesexualbrottet våldtäkt. Studien omfattar 18 domar från sex olika tingsrätter i Sverige där offretvar kvinna över 18 år och den misstänkte förövaren var man över 18 år samt att målsägandenoch den tilltalade har eller har haft en relation i form av att de har varit ett par, vänner, kollegoreller liknande. LÄS MER

 2. 2. ”SOM KVINNA MÅSTE MAN ACCEPTERA DET” : Anmälningsbenägenhet av sexuella trakasserier och polismyndighetens bemötande vid anmälan utifrån kvinnors egna berättelser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Geerthana Baskaran; Cornelia Nähr Winkel; [2018]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; anmälningsbenägenhet; polismyndighetens bemötande; ideala offer; myter; föreställningar;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka och få en förståelse för hur kvinnor, som blivit utsatta för sexuella trakasserier, resonerade kring att anmäla eller inte anmäla brottet till polismyndigheten. Vidare syftade studien till att undersöka kvinnors upplevelser av polismyndighetens bemötande vid en anmälan av sexuella trakasserier. LÄS MER

 3. 3. Universitetsstudenters bedömningar av sexuella trakasserier : En experimentell enkätstudie om könsskillnader i bedömningar av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Hietala; Tina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; könsskillnader; prototyp-teori; traditionella och icke-traditionella sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 synliggjordes mäns sexuella trakasserier mot kvinnor i kampanjen #MeToo där kvinnor berättade om sina erfarenheter av att ha utsatts. Forskning inom ämnet har visat att det finns könsskillnader i attityder mot och tolerans för sexuella trakasserier (McCabe & Hardman, 2005). LÄS MER

 4. 4. Undervisning i flyktingkrisens svallvågor : - En kvalitativ studie om lärares hantering av Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonatan Persson; [2018]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; skola; lärare; normkritiskt förhållningssätt; ‘vi’ och ‘de Andra’; representation; Kumashiro; Stuart Hall; postkolonialism;

  Sammanfattning : I studien undersöks och analyseras hur lärare hanterar Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning. Studiens empiriska material har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförda med fem respondenter, samtliga praktiserande lärare i skolor med ett mångkulturellt elevunderlag. LÄS MER

 5. 5. Packaging for who? : En kvantitativ studie om skillnader i män och kvinnors preferenser rådande visuell kommunikation på förpackningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Arvidsson; Elin Bror; [2018]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; förpackning; visuell kommunikation; man; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förpackningar har kommit att spela en allt mer central roll för ett företags möjlighet att marknadsföra sig på marknaden. Förpackningar är en avgörande komponent i konsumentens köpbeslut, vilket gör att visuell kommunikation på fordrar allt mer eftertanke. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet man kvinna.

Din email-adress: