Sökning: "man kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade orden man kvinna.

 1. 1. Den manliga förövarens rätt En diskursanalytisk studie av framställningen av våldtäkt och den misstänkte förövaren i tingsrättsdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Lundquist; [2018-03-07]
  Nyckelord :Våldtäkt; förövare; diskursanalys; kön; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka och fördjupa kunskapen om hur denmisstänkte förövaren framställs i tingsrättsdomar, avkunnade under året 2015, avseendesexualbrottet våldtäkt. Studien omfattar 18 domar från sex olika tingsrätter i Sverige där offretvar kvinna över 18 år och den misstänkte förövaren var man över 18 år samt att målsägandenoch den tilltalade har eller har haft en relation i form av att de har varit ett par, vänner, kollegoreller liknande. LÄS MER

 2. 2. Universitetsstudenters bedömningar av sexuella trakasserier : En experimentell enkätstudie om könsskillnader i bedömningar av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Hietala; Tina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; könsskillnader; prototyp-teori; traditionella och icke-traditionella sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 synliggjordes mäns sexuella trakasserier mot kvinnor i kampanjen #MeToo där kvinnor berättade om sina erfarenheter av att ha utsatts. Forskning inom ämnet har visat att det finns könsskillnader i attityder mot och tolerans för sexuella trakasserier (McCabe & Hardman, 2005). LÄS MER

 3. 3. Man ska inte anta för mycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kalle Folkesson; Daniel Bedö; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: attribution to discrimination; diskriminering; prototyper; same-gender bias; attributional ambiguity; tillskrivning av diskriminering. attribution to discrimination; discrimination; prototypes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad krävs för att människor ska säga att en individ har utsatts för diskriminering? Tidigare forskning har framhävt främst två sätt att förklara vad som påverkar människor när de säger att diskriminering skett. Dessa är att människor baserar sin attribution på sin förförståelse om situationen och de som drabbas s.k. LÄS MER

 4. 4. Kan alla nå toppen? : En kvantitativ studie om könsskillnader i olika befattningar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Parastoo Afsharian; Linnea Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Könssegregering; arbetsmarknad; interna avancemangsmöjligheter; kön; glastak; glashiss; preferensdiskriminering; statistisk diskriminering.;

  Sammanfattning : Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden återfinns ännu idag inom olika sektorer, yrken och branscher. Trots flertalet tidigare forskningar samt politiska insatser har vi inte nått en jämställd arbetsmarknad. LÄS MER

 5. 5. Den könsmärkta karriärvägen - En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevda karriärmöjligheter inom hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelia Hallberg; Valentina Nikolic; [2018]
  Nyckelord :Karriärväg; kön; möjligheter; hinder; kvinnliga chefer; leaky pipeline; maktförhållanden.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sina karriärvägar inom hälso- och sjukvården i Region Skåne där syftet har varit att studera kvinnors hinder och möjligheter. En kvalitativ studie har tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer, där fem kvinnliga chefer och två rekryteringskonsulter, varav en man och en kvinna, mellan åldrarna 25-60 år deltog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet man kvinna.

Din email-adress: