Sökning: "man kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade orden man kvinna.

 1. 1. ”NEJ MEN OFTAST ÄR DET JU EN MAN OCH EN KVINNA SOM LEVER IHOP” En kvalitativ intervjustudie om biståndshandläggare inom äldreomsorgens tankar om heteronormativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Helgegren; Josefin Karlsson; [2017-07-05]
  Nyckelord :heteronormativitet; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare inomäldreomsorgen förhåller sig till heteronormativitet i sitt arbete med de äldre ochatt undersöka om och i så fall hur heteronormativitet är en del av framställningenav den äldres familj och relationer. För att kunna undersöka detta genomfördesfem kvalitativa forskningsintervjuer med biståndshandläggare från olika enheter. LÄS MER

 2. 2. Mörkertalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Börjesson; Julia Carlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :våldtäkt; mörkertalet; myter och föreställningar; feminism;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur våldtäkt tas i uttryck i kvinnors berättelser om oanmälda våldtäkter, på internetforumet ASK.fm. Vi har med hjälp av feministisk teori ämnat tolka och förstå de bilder av våldtäkt som kvinnorna gett uttryck för i sina berättelser. LÄS MER

 3. 3. I grund och botten kanske inte det viktigaste är det som sägs utan hur man möts : En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter i möten med kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Linnea Johansson; Ida Wallinder; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; mäns våld mot kvinnor; möte; samverkan; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka olika yrkesverksammas erfarenheter kring hur de i sin yrkesroll möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Studien är avgränsad till mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 5. 5. Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Pilwind; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvalitativ studie; restricted access limted control; objektifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Nicole Pilwind Titel: Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Magnus Ring Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av sociala medier som i den fysiska världen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet man kvinna.

Din email-adress: