Sökning: "manufacturing measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden manufacturing measurement.

 1. 1. Investigation about the Lead Time Variability at Warehouse A Case Study of the Central Warehouse of Company Y

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Abudushalamu Abudurexiti; Mijanur Rahman; [2018-07-02]
  Nyckelord :Aftermarket Supply Chain; Lead Time Variability; Warehouse Management;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Variations in hardness and microstructure in cartridge cases at annealing

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Richard Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Hardness; Microstructure; Cartridge cases; Annealing;

  Sammanfattning : The thesis work is performed at Norma Precision AB, a company that manufactures ammunition for hunting and competitive shooting. Two types of cases called 300 Winchester Magnum and 308 Winchester are examined on how their hardness were prior to and after the two annealing’s of the neck they experience during the manufacturing. LÄS MER

 3. 3. Livslängd hos keramisk fiber i elektriska industriugnar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Alexey Kabanov; [2018]
  Nyckelord :Insulation wool; industrial production; energy efficiency; degradation; climate impact.; isoleringsfiber; industriell produktion; energieffektivisering; degradering; klimatpåverkan.;

  Sammanfattning : Dagens energianvändning minskar till följd av rådande miljöpolitik som kräver att industrier energieffektiviserar sina tillverkningsprocesser och minskar användningen av fossila bränslen. Målet med detta är att reducera den slutliga energianvändningen till 50 % och balansera eltillförseln i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 5. 5. Design and manufacturing of a thrust measurement system for a micro jet engine : Enabling in-flight drag estimation for subscale aircraft testing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Anna Martinez; [2018]
  Nyckelord :thrust measurement; drag estimation; subscale aircraft; in-flight measurements;

  Sammanfattning : Good estimation of aerodynamic coefficients is of fundamental importance in the design and development process of an aircraft. Generally, these parameters are obtained using analytical, numerical and experimental methods, which are sometimes either inaccurate or very expensive. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet manufacturing measurement.

Din email-adress: