Sökning: "manufacturing profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden manufacturing profitability.

 1. 1. Dimensionering och optimering av ett PV-system för en elintensiv industribyggnad i södra Norrland : En fallstudie med avseende på teknik, ekonomi och klimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Tobias Skeppstedt; [2018]
  Nyckelord :PV-system; dimensionering; optimering; tillverkningsindustri; ekonomisk återbetalningstid; växthusgasutsläpp; elmix;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av PV‑system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Små och medelstora företags prestation under och efter finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Andreas Hörnlund; Joacim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Financial crisis; financial key ratios; profitability; growth; SME; determinants.; Finansiell kris; nyckeltal; lönsamhet; tillväxt; SME; faktorer.;

  Sammanfattning : Den finansiella krisen med start hösten 2008 innefattade en markant minskning i BNP och exporten för Sverige och drabbade de svenska företagen negativt. I den svenska företagssfären utgörs företagen till 99,9% av små och medelstora företag (SME) och förutom den andel de utgör av alla företag i Sverige visar det sig att SME till stor del utgör en viktig katalysator vidåterhämtning från finansiella kriser. LÄS MER

 3. 3. Construction Automation : Assessment of State of the Art and Future Possibilities

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrik Folkesson; Robert Lönnroos; [2018]
  Nyckelord :Construction Automation; Building Information Modelling BIM ; Robotics;

  Sammanfattning : The world of automation has grown rapidly for the last four decades and it is driven by higher demands from users, technology development and maturity of technologies of industrial processes. Companies all over the world have automated their manufacturing processes which have led to billions of dollars in productivity and quality improvements. LÄS MER

 4. 4. Amasonen : A Design Proposal for a Mixed-Use Building with Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Gros; [2018]
  Nyckelord :PV-cells; PV-System; Integrated Solar Cells; Renewable Energy Resources; Integrerade Solceller; Solcellssystem; Förnybar Energi;

  Sammanfattning : With the growing energy consumption in the world today, the decreasing amount of fossil fuels and their negative impact on the environment, developments and greater use of renewable energy resources is crucial. One of the promising environmentally friendly energy resources is solar power. LÄS MER

 5. 5. Överblivna installationsprodukter och byggmaterial : Finns det affärs- och miljömässig bärighet att samla in överbliver material från byggarbetsplatser

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Lannestedt Edén; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Leftover material; waste; landfill; logistics centre; sustainable developement; circular economy; recycling; environment; ekonomy; transport; Överblivet material; avfall; deponi; logistikcenter; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; återanvändning; miljö; ekonomi; transport;

  Sammanfattning : Idag slängs stora mängder fullt fungerande material inom nyproduktionen i byggbranschen. Detta är ett dolt problem då materialet inte dokumenteras som överblivet material utan i vikt tillsammans med det övriga avfallet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet manufacturing profitability.

Din email-adress: