Sökning: "manufacturing profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden manufacturing profitability.

 1. 1. Outsourcing inom läkemedelsbranschen : Det faktiska utfallet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michelle Kristoffersson; Christina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :outsourcing; pharmaceutical industry; pharmaceutical manufacturing industry; biotechnology; medical technology; core process; KBV; RBV; outsourcing; läkemedelsbranschen; läkemedelstillverkningsbranschen; bioteknik; medicinteknik; kärnprocess; KBV; RBV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing är inget nytt fenomen då transaktionskostnadsteorin formades 1937 som beskrev att företag bör vända sig till marknaden i de fall detta gynnade företaget ekonomiskt. Sedan dess har teorier kring outsourcing förändrats och i dag handlar outsourcing om att kunna fokusera på företagets kärnkompetens och vilka möjligheter och risker outsourcing medför. LÄS MER

 2. 2. Bakomliggande orsaker till uppdelning i intern- och externredovisning : - En studie av tre K3-företag i tillverkningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jenny Stenberg Enbuske; Erika Göransson; [2017]
  Nyckelord :management accounting; financial accounting; stakeholders; competition; risks; secrecy; internredovisning; externredovisning; intressenter; konkurrens; risker; sekretess;

  Sammanfattning : Redovisning används för att på ett smidigt sätt kommunicera ut ekonomisk information till företagets olika intressenter, såsom aktieägare, potentiella investerare, chefer, anställda, långivare och stat. Den grundar sig i att företagets olika intressenter, som kan delas in i interna och externa, vill ha tillgång till viss information. LÄS MER

 3. 3. Barriers towards a successful adoption of PSS: A Provider and Customer Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Christopher Enckell; Moa Isgran; [2017]
  Nyckelord :Product-Service Systems; Barriers; Competitive advantage; PSS transformation; Customers’ perspective; Value creation;

  Sammanfattning : With the arising digital disruption and global market pressures, several manufacturing companies have recognized the strategic integration of services as a way to competitive advantage and corporate profitability, they therefore have the desire to differentiate themselves by creating new service-oriented strategies, namely Product-Service Systems (PSS). While transforming towards a PSS provider there are a number of barriers that the organization has to overcome. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetsåterföring i byggbranschen- En kvalitativ studie med utgångspunkt från prefabricerade moduler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Erika Mårtensson; Embla Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; badrumsmoduler; förbättringsarbete; kvalitet; kunskapshantering; kunskapsöverföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To be able to cover future needs, in regards to urbanization and an increasing population, the construction industry must to a greater extent meet demands. One way to increase the production rate is by increasing the level of prefabrication and industrial building. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i bankers kreditgivningsprocess med avseende på branscher : En kvalitativ studie om svenska bankers kreditgivning till IT-, lantbruk- och tillverkningsföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Kifork; Nikki Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spelar krediter en viktig roll eftersom krediter behövs för att företag ska kunna investera, producera och sälja sina varor och tjänster. När bankerna ska låna ut kapital genomförs en kreditgivningsprocess i syfte att lära känna låntagaren, besluta om låntagaren ska beviljas kredit eller inte och därefter följa upp beviljade krediten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet manufacturing profitability.

Din email-adress: