Sökning: "mapuzungun"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mapuzungun.

  1. 1. Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Johanna Faxér; [2017-09-14]
    Nyckelord :spanska; Chile; La Araucanía; mapuchefolket; antropologisk lingvistik; ursprungsbefolkning; minoritetsspråk; revitalisering; retraditionalisering; mapuzungun;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mapuzungun.

Din email-adress: