Sökning: "marginalized"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet marginalized.

 1. 1. Women’s experiences of gender-based barriers and stereotypes in bodybuilding as a masculine sport in Poland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kaja Daroszewska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Gender; Poland; women bodybuilding; stereotypes;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study gender-based barriers and stereotypes that influence womenin masculine sports taking bodybuilding as an example and analyzing four interviews by usinga feminism perspective and professional discourse analysis. In terms of methodology it applies narrative writing, interviews, analysis and professional discourse analysis from female bodybuilding athletes and autoethnography. LÄS MER

 2. 2. Elli Hembergs gränsöverskridande skapande. En undersökning av hennes två- och tredimensionella verk.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Per Thornberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :transition; metamorphoses; ross-boundary; passages; gender position;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine Elli Hemberg's experimental loyalty, focusing on the transition from two-dimensionality to three-dimensionality. A central concept is cross-boundary, that is, when the artist crosses dividing lines, opens up new passages and transitions, and follows the movement and the rhythm. LÄS MER

 3. 3. HETERONORMATIVITY OF THE AMBISEXUAL. A Queer Reading of the Science Fiction Novel The Left Hand of Darkness

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andrea Blomsterberg; [2018-06-13]
  Nyckelord :engelska; Ursula K. Le Guin; science fiction; The Left Hand of Darkness; queer theory; heteronormativity; Judith Butler; sexuality; thought experiment; queer;

  Sammanfattning : The utopian genre exists predominantly in science fiction and has in the twentieth century been extensively explored in feminist literature. Ursula K. Le Guin is considered one of the leading authors in this genre and has created numerous thought experiments concerned with gender construction and its problematics. LÄS MER

 4. 4. "Att ta kaptensrollen över sitt eget liv" : Socialt arbete tillsammans med utsatta människor i en brukarförening

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Larsson Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :Service user organization; peer-support; experiential knowledge; social work; postmodernism; resistance theory; brukarförening; erfarenhetsbaserad kunskap; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volunteer and service user organizations play an important role in order to meet the needs of marginalized people in Sweden. These organizations operate within civil society and are characterized by experiential knowledge and peer support. LÄS MER

 5. 5. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marginalized.

Din email-adress: