Sökning: "marginalized"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet marginalized.

 1. 1. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

 2. 2. Laget Sverige : En etnografisk studie av de människor som nekats sjukersättning av Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Garphult; [2018]
  Nyckelord :Försäkringskassan; medborgarskap; makt; motstånd; Foucault; människovärde; sociala rättigheter.;

  Sammanfattning : The study aims to analyze claimants encounter with Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) drawing on theories of power. It investigates how this contact has affected the claimants’ view of themselves as contributing citizens. LÄS MER

 3. 3. Exkludering eller inkludering? : En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Christine Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsorganisation; Ämnesord; Radikal katalogisering; Dekonstruktionsteori; Intersektionalitet; HBTQ; Rasifiering;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. LÄS MER

 4. 4. Education for Sustainable Development in the Kosovo: The Voice of Youth

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lander Islami; [2018]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development; Kosovo; Education; System; Policy; Practice; Students;

  Sammanfattning : The aim of this project is to explore the state of Education for Sustainable Development (ESD) in Kosovo, from a student's perspective. The education system in Kosovo has for some years undergone reform. The principles of Education for Sustainable Development have been incorporated in ministerial policy and the curriculum. LÄS MER

 5. 5. Fattar dom inte att dom behöver oss : En kvalitattiv studie av kuratorer inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Pia Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Management regime; Discursive closure; Knowledge management; Organisation; Institutionalisation; Institutional logic; Professionalization; De-professionalization; Jurisdiction; Social work; Styrningsregim; Diskursiv stängning; Kunskapsstyrning; Organisation; Institutionalisering; Institutionell logik; Professionalisering; Avprofessionalisering; Handlingsutrymme; Jurisdiktion; Psykosocialt arbete;

  Sammanfattning : Many social workers that are working within the current healthcare system, feel that their profession is being marginalized, and they are worried that the social perspective might be lost, which would affect both the healthcare system and the patient in an undesirable way. This is a situation that is described by the social workers that were interviewed for the work of this assay. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marginalized.

Din email-adress: