Sökning: "maria lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden maria lundström.

 1. 1. Personers livsförändringar efter ett hjärtstopp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida-Maria Lundin Nordkvist; Lisa Lundström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevande; erfarenheter; livsförändringar; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Snabbare och effektivare insatser ökar antalet överlevande personer efter ett hjärtstopp. Hjärtstopp är en stor händelse som skapar förändringar i livet. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. Strategisk planering för anpassning till förändrad nederbörd i Svenska städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida-Maria Lundström; [2015]
  Nyckelord :Pluviala översvämningar; klimatförändringar; ökad nederbörd; stadsmiljö; planeringsverktyg; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på hur planeringen i Sverige ser ut för att hantera en ökad nederbörd. Klimatet förändras världen över och temperaturerna stiger. Ett förändrat klimat leder till fler intensiva regn och perioder av torka och översvämning. LÄS MER

 3. 3. ”Det ger ju en närhet tycker jag att man öppnar sig” : Pars upplevelse av Emotional Focused Couple Therapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Erica Edfast; Maria Lundström Sundin; [2015]
  Nyckelord :familjerådgivning; parterapi; anknytningsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftade till att undersöka hur par som fullföljt parterapin Emotionally FocusedCouple Therapy (EFT) hos certifierade EFT-terapeuter i Sverige, upplevt parterapin. Tvåfrågeställningar belystes; vilken upplevelse paren har av förändring i relationen samt vadparen upplevde som verksamt i EFT-behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Naturalförloppet av dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maria Lundström; Johanna Norefalk; [2014]
  Nyckelord :Naturalförlopp; dysfagi; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en pågående studie vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) har det framkommit att patienter med dysfagi har varit svåra att rekrytera. Upplevelsen är således att färre patienter har dysfagi eller att sjukdomsförloppet är kort. LÄS MER

 5. 5. "både spännande och skrämmande" : En intervjustudie om operationssjuksköterskors erfarenheter av skiftarbete

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Lundström; Anna Holmström; [2014]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; skiftarbete; erfarenheter; hälsa; arbetsmiljö; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet maria lundström.

Din email-adress: