Sökning: "marine environments"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden marine environments.

 1. 1. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER

 2. 2. Selective serotonin reuptake inhibitors in the Baltic Sea region : The effects of SSRI on teleost fish

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ida Skaring; [2018]
  Nyckelord :SSRI; Teleost; Physical effect; Behavioral effect; Ecological impact;

  Sammanfattning : Pharmaceuticals, enter the aquatic environments through sewage treatment plants and may affect fish. This examination paper is a literature study that focuses on Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs, exposure and the impacts on teleosts in the Baltic Sea by assessment of peer-reviewed literature and material. LÄS MER

 3. 3. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 4. 4. Optimizingthe placement of cleanup systems for marine plastic debris : Amulti-objective approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Stina Karlsson; Anisa Nordén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marine plastic pollution is a pervasive problem and is estimated to only increase over the coming years. The realization of this has made several actors take action, of which one is the Danish Hydraulic Institute. LÄS MER

 5. 5. Microplastics in the Oresund Region of the Baltic Sea - sources and effects

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Bystedt; [2018]
  Nyckelord :Microplastic; microbeads; source; effects; wastewater; review; baltic; agriculture; sludge; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Plastic production is only increasing, and it‟s not showing any signs of slowing down. Microplastics are particles smaller than 5 mm, either produced intentionally, or created from items being withered into small particles. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marine environments.

Din email-adress: