Sökning: "marine environments"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden marine environments.

 1. 1. Digital Marine Osteoarchaeology : The problematization of bodies and bones in water

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Digital marine osteoarchaeology; Marine archaeology; Marine osteology; Osteoarchaeology; Bioarchaeology; Birka; Mars; Gribshunden; Mary Rose; Sandby borg; Çatalhöyük; Marine osteoarchaeology; Animal remains; Human remains; Taphonomy; Fluvial transport.;

  Sammanfattning : This master's thesis is intended as a foundation for further development of methods for digital marine osteoarchaeology. The main purpose of this thesis was to examine and problematise the process of locating, documenting, and analyzing skeletal remains in marine archaeological, and other hard to reach sites. LÄS MER

 2. 2. Study of Fluorescence Dye for Tracing Lubrication Oil inside Marine Engines

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :David Sanned; [2017]
  Nyckelord :Laser Induced Fluorecence; Lubrition Oil; Marine Engines; Flourescence Dye; Technology and Engineering; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Engine lubrication is very important for engine sustainability and efficiency. It becomes even more important when heavier fuel types who contributes to lubrication are changed to alternative fuel without the same lubrication abilities. LÄS MER

 3. 3. Mikroplaster från konstgräsplaner : Orsaker till spridning av mikroplaster samt en kvalitativ analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fredrick Regnell; [2017]
  Nyckelord :Microplastics; Artificial turf; Infill; Granulate; Football; Mikroplast; Konstgräs; Fyllmaterial; Granulat; Fotboll;

  Sammanfattning : Mikroplaster och dess miljöeffekter är ett forskningsområde under utveckling. Provtagning och analysmetoder försvåras av att mikroplaster kan komma från olika råvaror, vilket innebär att dess innehåll, partikelstorlek samt densitet kan variera. LÄS MER

 4. 4. Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jens Andersen Hörman; [2017]
  Nyckelord :Mikroplast; fallskydd; multiplan; miljöinspektör; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics have detrimental effects in marine, fresh water and terrestrial environments and is a pollution of growing concern worldwide. Microplastics originates from many different sources, e.g. from rubber granulates used in artificial turfs. LÄS MER

 5. 5. En studie på samband mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer när erosion påverkar släntstabiliteten vid ökad nederbörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Charlotte Ekborg; [2017]
  Nyckelord :hydrodynamik; erosion; släntstabilitet; Göta älv; Säveån; sensitiv lera; skred; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Älvar och vattendrag i Västra Sverige utsätts för konstant erosion när ytvattnet från sjöar och mark tappas ut i havet. Den geologiska sammansättningen i älvarna under högsta kustlinjen består av glaciala och postglaciala finkorniga sediment som är avsatta i marin miljö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marine environments.

Din email-adress: