Sökning: "marine miljøer"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden marine miljøer.

 1. 1. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 2. 2. Mikroplast på och i havsbotten : utbredningen av mikroplaster i marina bottensediment och dess påverkan på marina miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Emma Christiansen; [2018]
  Nyckelord :microplastics; global; marine sediments; benthic organisms; environmental impact; sedimentation process.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Förekomsten av plast i marina miljöer har under de senaste decennierna varit ett känt globalt problem. Flera nedbrytningsprocesser inverkar på plastavfallet, vilket orsakar fragmentering ned till fragment mindre än fem millimeter i storlek – kallade mikroplaster. LÄS MER

 3. 3. Digital Marine Osteoarchaeology : The problematization of bodies and bones in water

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Digital marine osteoarchaeology; Marine archaeology; Marine osteology; Osteoarchaeology; Bioarchaeology; Birka; Mars; Gribshunden; Mary Rose; Sandby borg; Çatalhöyük; Marine osteoarchaeology; Animal remains; Human remains; Taphonomy; Fluvial transport.;

  Sammanfattning : This master's thesis is intended as a foundation for further development of methods for digital marine osteoarchaeology. The main purpose of this thesis was to examine and problematise the process of locating, documenting, and analyzing skeletal remains in marine archaeological, and other hard to reach sites. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av svenska marina naturreservat - Ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alexandra Karlsell; [2017]
  Nyckelord :Marint naturreservat; Marin nationalpark; Marint skyddade områden; Förvaltning; Miljömål; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. LÄS MER

 5. 5. Många övergödda bäckar små - att främja förekomsten av stormusslor i Segeå

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Hjärtstam; [2017]
  Nyckelord :musslor; Segeå; övergödning; effekt; inplantering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study Segeå has been valued to consider possibilities of increasing the amount of mussels as effective filterers in the creek. The purpose would be to reduce high levels of nitrogen and phosphorus; a result of the agriculture in the area. Mussels filtrate water in search for nutrition, and bind nitrogen and phosphorus in their bodies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marine miljøer.

Din email-adress: