Sökning: "marine miljøer"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden marine miljøer.

 1. 1. Digital Marine Osteoarchaeology : The problematization of bodies and bones in water

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Digital marine osteoarchaeology; Marine archaeology; Marine osteology; Osteoarchaeology; Bioarchaeology; Birka; Mars; Gribshunden; Mary Rose; Sandby borg; Çatalhöyük; Marine osteoarchaeology; Animal remains; Human remains; Taphonomy; Fluvial transport.;

  Sammanfattning : This master's thesis is intended as a foundation for further development of methods for digital marine osteoarchaeology. The main purpose of this thesis was to examine and problematise the process of locating, documenting, and analyzing skeletal remains in marine archaeological, and other hard to reach sites. LÄS MER

 2. 2. Många övergödda bäckar små - att främja förekomsten av stormusslor i Segeå

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Hjärtstam; [2017]
  Nyckelord :musslor; Segeå; övergödning; effekt; inplantering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study Segeå has been valued to consider possibilities of increasing the amount of mussels as effective filterers in the creek. The purpose would be to reduce high levels of nitrogen and phosphorus; a result of the agriculture in the area. Mussels filtrate water in search for nutrition, and bind nitrogen and phosphorus in their bodies. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av svenska marina naturreservat - Ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alexandra Karlsell; [2017]
  Nyckelord :Marint naturreservat; Marin nationalpark; Marint skyddade områden; Förvaltning; Miljömål; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. LÄS MER

 4. 4. Mikroplaster från konstgräsplaner : Orsaker till spridning av mikroplaster samt en kvalitativ analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fredrick Regnell; [2017]
  Nyckelord :Microplastics; Artificial turf; Infill; Granulate; Football; Mikroplast; Konstgräs; Fyllmaterial; Granulat; Fotboll;

  Sammanfattning : Mikroplaster och dess miljöeffekter är ett forskningsområde under utveckling. Provtagning och analysmetoder försvåras av att mikroplaster kan komma från olika råvaror, vilket innebär att dess innehåll, partikelstorlek samt densitet kan variera. LÄS MER

 5. 5. Sandutvinning och dess påverkan på Öresunds marina status

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :August Bjerkén; [2016]
  Nyckelord :Sand dredging; Öresund; marine ecosystem; extraction permit; licensing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine and brackish species. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marine miljøer.

Din email-adress: