Sökning: "marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 816 uppsatser innehållade ordet marknader.

 1. 1. Hur skapas marknader av deltagare i virtuella världar?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Wickman; [2017-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Svedlund; Johanna Barre; [2017]
  Nyckelord :marketing communications; interdisciplinary field; country-of-origin; meaning transfer; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; functional text analysis; marknadskommunikation; tvärvetenskapligt fält; country-of-origin; meningsutbyte; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; funktionell textanalys;

  Sammanfattning : Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Applying investor sentiment to a prediction model of the stock market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :August Bergman; Sonja Ericsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using data-driven methods to predict the movements of the stock market is a growing field of research. Recently, large amounts of data sourced from online news and social media have been utilized to predict movements in financial markets. LÄS MER

 4. 4. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Forestry? : A Sustainability Analysis of the Swedish Forest Sector Applying 'Backcasting from Sustainability Principles' as the Methodology

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Victoria Ronge; [2017]
  Nyckelord :Framework for Strategic Sustainability; Sustainability Principles; Backcasting from principles; Backcasting from scenarios; Swedish Forest Sector; Clear-cutting; Continuous Cover Forestry; Environmental Objectives; UN Sustainable Development Goals; National Forest Program; Ramverket för strategisk hållbar utveckling; Hållbarhetsprinciper; Backcasting från principer; Backcasting från scenarier; Svenska skogssektorn; Kalhuggning; Trakthyggesbruk; Kontinuitetsskogsbruk; Hyggesfritt skogsbruk; Svenska miljömålen; FNs Hållbarhetsmål; Nationella skogsprogrammet;

  Sammanfattning : Forests are key providers of terrestrial ecosystem services such as climate regulation, water purification, natural pest control, habitats for biodiversity, as well as different forms of wood based materials and food. Nevertheless forests are dangerously exposed to great pressures from various kinds of societal activities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknader.

Din email-adress: