Sökning: "marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 777 uppsatser innehållade ordet marknader.

 1. 1. Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Svedlund; Johanna Barre; [2017]
  Nyckelord :marketing communications; interdisciplinary field; country-of-origin; meaning transfer; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; functional text analysis; marknadskommunikation; tvärvetenskapligt fält; country-of-origin; meningsutbyte; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; funktionell textanalys;

  Sammanfattning : Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Forestry? : A Sustainability Analysis of the Swedish Forest Sector Applying 'Backcasting from Sustainability Principles' as the Methodology

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Victoria Ronge; [2017]
  Nyckelord :Framework for Strategic Sustainability; Sustainability Principles; Backcasting from principles; Backcasting from scenarios; Swedish Forest Sector; Clear-cutting; Continuous Cover Forestry; Environmental Objectives; UN Sustainable Development Goals; National Forest Program; Ramverket för strategisk hållbar utveckling; Hållbarhetsprinciper; Backcasting från principer; Backcasting från scenarier; Svenska skogssektorn; Kalhuggning; Trakthyggesbruk; Kontinuitetsskogsbruk; Hyggesfritt skogsbruk; Svenska miljömålen; FNs Hållbarhetsmål; Nationella skogsprogrammet;

  Sammanfattning : Forests are key providers of terrestrial ecosystem services such as climate regulation, water purification, natural pest control, habitats for biodiversity, as well as different forms of wood based materials and food. Nevertheless forests are dangerously exposed to great pressures from various kinds of societal activities. LÄS MER

 3. 3. Hur varumärket påverkar ansvar vid en produktåterkallning - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brishammar; Andreas Björklund; Jakob Hansén; [2017]
  Nyckelord :Associations; Brand equity; Associationer Product recalls; BMW; Volvo; Attribution theory; Varumärkeskapital; Produktåterkallning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to expand and deepen the knowledge of how companies Brand equity and Brand associations influence customer reactions on product recalls. Methodology: A qualitative study with hermeneutic-phenomenological approach has been implemented. LÄS MER

 4. 4. Innovation inom outsourcing av IT : En kvalitativ studie utifrån leverantörens möjligheter att bidra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Rebecca Xoljé; [2017]
  Nyckelord :IT-outsourcing; outsourcing; innovation; paradox;

  Sammanfattning : IT-branschen är en av de marknader som konstant växer och krav på nya uppfinningar och innovationer är höga. Outsourcing har under en längre tid används av IT-företag för att kunna reducera kostnader för produktion och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Avknoppningars påverkan på aktieutvecklingen : En studie om marknadensreaktion och företagens utveckling efter delning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilhelm Wass; Robin Bergman; [2017]
  Nyckelord :avknoppning; specialisering; långsiktig aktieutveckling; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den svenska marknadens kortsiktiga reaktion på avknoppningar och företagens aktieutveckling efter att avknoppning skett. Studien undersöker även om specialiserande avknoppningar har större effekt än icke-specialiserande avknoppningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknader.

Din email-adress: