Sökning: "marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade ordet marknader.

 1. 1. Sustainable Forestry? : A Sustainability Analysis of the Swedish Forest Sector Applying 'Backcasting from Sustainability Principles' as the Methodology

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Victoria Ronge; [2017]
  Nyckelord :Framework for Strategic Sustainability; Sustainability Principles; Backcasting from principles; Backcasting from scenarios; Swedish Forest Sector; Clear-cutting; Continuous Cover Forestry; Environmental Objectives; UN Sustainable Development Goals; National Forest Program; Ramverket för strategisk hållbar utveckling; Hållbarhetsprinciper; Backcasting från principer; Backcasting från scenarier; Svenska skogssektorn; Kalhuggning; Trakthyggesbruk; Kontinuitetsskogsbruk; Hyggesfritt skogsbruk; Svenska miljömålen; FNs Hållbarhetsmål; Nationella skogsprogrammet;

  Sammanfattning : Forests are key providers of terrestrial ecosystem services such as climate regulation, water purification, natural pest control, habitats for biodiversity, as well as different forms of wood based materials and food. Nevertheless forests are dangerously exposed to great pressures from various kinds of societal activities. LÄS MER

 2. 2. Innovation inom outsourcing av IT : En kvalitativ studie utifrån leverantörens möjligheter att bidra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Rebecca Xoljé; [2017]
  Nyckelord :IT-outsourcing; outsourcing; innovation; paradox;

  Sammanfattning : IT-branschen är en av de marknader som konstant växer och krav på nya uppfinningar och innovationer är höga. Outsourcing har under en längre tid används av IT-företag för att kunna reducera kostnader för produktion och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Avknoppningars påverkan på aktieutvecklingen : En studie om marknadensreaktion och företagens utveckling efter delning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilhelm Wass; Robin Bergman; [2017]
  Nyckelord :avknoppning; specialisering; långsiktig aktieutveckling; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den svenska marknadens kortsiktiga reaktion på avknoppningar och företagens aktieutveckling efter att avknoppning skett. Studien undersöker även om specialiserande avknoppningar har större effekt än icke-specialiserande avknoppningar. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulering i målföretag och betalningsmetodens inverkan : En kvantitativ studie om resultatmanipulering vid fusioner och förvärv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Axel Johnson; Erica Jönsson; [2017]
  Nyckelord :earnings management; accrual management; real activity management; mergers and acquisitions; target firm; cash acquisitions; resultatmanipulering; onormala periodiseringar; kassaflödesmanipulering; företagsförvärv; målföretag; betalningsmetod;

  Sammanfattning : Syfte: Trots striktare redovisningsregler så fortsätter ledningen i ett flertal företag att resultatmanipulera. Forskare har sett att fokus endast skiftat från en metod till en annan. LÄS MER

 5. 5. Aktiemarknadens reaktion vid en vinstvarning på de nordiska börserna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Adielsson; Pontus Bäfver; [2017]
  Nyckelord :Vinstvarning; abnormal avkastning; informationsutgivning; marknadens reaktion; eventstudie; marknadsmodellen;

  Sammanfattning : Om ett företag inser att marknaden har en orealistisk syn på bolagets intjäningsförmåga måste företaget informera marknaden om det. När ett företag gör det mellan de planerade och stadgade rapporterna kallas det för en vinstvarning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknader.

Din email-adress: