Sökning: "marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 852 uppsatser innehållade ordet marknader.

 1. 1. Underprissättning på börsen - En kvantitativ studie av svenska börsintroduktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ahlzén; Oskar Vilhelmsson; [2017-10-27]
  Nyckelord :Börsintroduktion; IPO; underprissättning; Winner’s curse; Nasdaq Stockholm; multipel linjär regression;

  Sammanfattning : Problem: Det råder konsensus bland forskare att börsintroduktioner löpande blirunderprissatta världen över. Omfattande studier har gjorts på världens marknaderför att finna de underliggande faktorerna, men resultaten är olika ochmotsägelsefulla. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas marknader av deltagare i virtuella världar?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Wickman; [2017-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Svedlund; Johanna Barre; [2017]
  Nyckelord :marketing communications; interdisciplinary field; country-of-origin; meaning transfer; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; functional text analysis; marknadskommunikation; tvärvetenskapligt fält; country-of-origin; meningsutbyte; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; funktionell textanalys;

  Sammanfattning : Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. LÄS MER

 4. 4. Inference of buffer queue times in data processing systems using Gaussian Processes : An introduction to latency prediction for dynamic software optimization in high-end trading systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Otto Hall; [2017]
  Nyckelord :gaussian processes; latency prediction; buffer queue times; non-parametric models; machine learning; direct market access; trading systems; microstructure market data; dynamic software optimisation;

  Sammanfattning : This study investigates whether Gaussian Process Regression can be applied to evaluate buffer queue times in large scale data processing systems. It is additionally considered whether high-frequency data stream rates can be generalized into a small subset of the sample space. LÄS MER

 5. 5. Applying investor sentiment to a prediction model of the stock market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :August Bergman; Sonja Ericsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using data-driven methods to predict the movements of the stock market is a growing field of research. Recently, large amounts of data sourced from online news and social media have been utilized to predict movements in financial markets. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknader.

Din email-adress: