Sökning: "marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 768 uppsatser innehållade ordet marknader.

 1. 1. Effekten av Mobile Banking på sparande, en studie baserad på Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Lindberg; Johanna Persson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Mobile Banking; Sparande; Afrika söder om Sahara;

  Sammanfattning : Sparande kan generera tillväxt via investeringar, tillväxt kan i sin tur minska fattigdomen genom att fler människors ekonomiska situation höjs från fattigdomsgränsen. Därför är det intressant huruvida sparande kan öka när förutsättningarna för att spara utvecklas, genom de verktyg som den teknologiska utvecklingen medfört. LÄS MER

 2. 2. Ambidextriös dynamisk förmåga: Innovationsledning för en kontinuerlig innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Stadig; [2016-09-05]
  Nyckelord :Innovationsledning; Dynamisk förmåga; Ambidextriös; Innovation; Innovationsförmåga; Systemperspektiv;

  Sammanfattning : Dagensföretagstårinförenalltmersnabbföränderligvärldmotbakgrundavglobaliseringavmarknaderochständigteknikutveckling.Förmåganatthanteraenaktivinnovationsledningbördärmedsessomlivsnödvändigt,menparallelltsominnovationsledningensbetydelsebliralltmeruppenbar,fullbordarvissaföretagsparprogrameftersparprogramförattöverlevapåmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Ger nyintroducerade bolag riskjusterad överavkastning på kort sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Forsting; Gustav Markström; [2016-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om någon riskjusterad överavkastning (alfa) kan erhållas genom att systematiskt investera i börsnoteringar genom att köpa vid första handelsdags stängning och sälja vid stängning en månad (21 handelsdagar) senare. Ämnet följer av tidigare forskning som visat på underprissättning av teckningskursen för börsnoteringar på olika marknader runtom i världen. LÄS MER

 4. 4. Finansiella mål i telekombranschen –En studie kring frivillig informationsgivning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theogene Ntwari; [2016-02-10]
  Nyckelord :Finansiella mål; finansiella rapporter; ”voluntary disclosure”; frivillig information;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag finns inga officiella krav på hur finansiella mål skall redovisas externt. Det har gett upphov till en stor diskrepans i hur finansiella mål kommuniceras mellan olika marknader och ses som en form av frivillig tilläggsinformation och består av en väsentlig del icke-reglerad information. LÄS MER

 5. 5. Samordnat förfarande och oligopolmarknad : En framställning av problematiken vad gäller avgränsningen och bevisningen av ett samordnat förfarande inom konkurrensrätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Filippa Wagner; Amanda Hanell; [2016]
  Nyckelord :Concerted practices; oligopolistic markets; Samordnat förfarande; oligopolmarknad;

  Sammanfattning : I både den Europeiska unionen och i Sverige som enskilt land finns nu för tiden en utvecklad konkurrensrätt, som har till syfte att främja den fria konkurrensen, som i sin tur anses främja marknadsekonomin. En företeelse som hotar den fria konkurrensen är när företag som tillhör samma marknad går ihop i avtal om prissättningar eller uppdelning av marknaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknader.

Din email-adress: