Sökning: "marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 862 uppsatser innehållade ordet marknader.

 1. 1. Effektualitet som strategi : en studie om svenska tech startups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patricia Patoka; Madelene Gevert; [2018]
  Nyckelord :effectuation; startup; tech; strategier; marknadsinträde; processer; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker strategier vid marknadsinträde för startups och vilka resultat det ger i olika delar av processen. Teoridelen fokuserar på strategin effektualitet som lyfter vikten av relationer, flexibilitet och experimentering. LÄS MER

 2. 2. Från nyfödda till globala : En flerfallsstudie om hur Born Global-företag använder nätverk i sin internationaliseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Brodin; Nathalie Edberg; [2018]
  Nyckelord :Born Globals; internationalisering; nätverk; relationer; entreprenörer; IP-modellen;

  Sammanfattning : Följande flerfallsstudie syftar till att empiriskt undersöka hur entreprenörer i Born Globals, det vill säga företag med en global vision och närvaro från grundandet, använder sina nätverk för att bli internationella. Tre fallstudier görs på olika Born Global-företag där entreprenörernas användning av nätverk i internationaliseringsprocessen undersöks genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Marknadens långsiktiga reaktion efter aktieåterköp : - Högre avvikelseavkastning för värdeaktier jämfört med tillväxtaktier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svensson; Carl-Henrik Dalvik; [2018]
  Nyckelord :värdeaktier; tillväxtaktier; aktieåterköp; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; undervärdering; underreaktion;

  Sammanfattning : Tidigare studier på olika marknader observerar positiv avvikelseavkastning på lång sikt efter aktieåterköp, vilket kan förklaras av att återköp generellt drivs av undervärdering samt att marknader underreagerar på information om återköp. När företag delas in i grupper av värde- och tillväxtaktier har en högre positiv avvikelseavkastning observerats för värdeaktier som mer troligt drivs av undervärdering vid återköp. LÄS MER

 4. 4. Momentum- och värdestrategier - Avkastningarnas samvariation över tillgångsklasser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Salman; [2018]
  Nyckelord :momentum; värde; investeringsstrategi; nationalekonomi; samvariation; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien ifrågasätter författaren en rådande uppfattning inom finansbranschen om att avkastningspremierna relaterade till de två investeringsstrategierna momentum och värde samvarierar över de större tillgångsklasserna. Författaren gör en genomgång av litteraturen med syftet att hitta underliggande orsaker bakom premiernas existens. LÄS MER

 5. 5. Underprissättning på börsen - En kvantitativ studie av svenska börsintroduktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ahlzén; Oskar Vilhelmsson; [2017-10-27]
  Nyckelord :Börsintroduktion; IPO; underprissättning; Winner’s curse; Nasdaq Stockholm; multipel linjär regression;

  Sammanfattning : Problem: Det råder konsensus bland forskare att börsintroduktioner löpande blirunderprissatta världen över. Omfattande studier har gjorts på världens marknaderför att finna de underliggande faktorerna, men resultaten är olika ochmotsägelsefulla. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknader.

Din email-adress: