Sökning: "marknadsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet marknadsvärde.

 1. 1. Varför väljer svenska företag att börsnoteras? - En fallstudie av tillväxtföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Bader; Adem Göker; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En generell uppfattning kan vara att bolag väljer att börsnoteras föratt erhålla kapital. Det finns dock flera teorier som förklarar varför bolag väljer att göra enbörsnotering. Tidigare studier har visat att aktiemarknaden i Europa varit mest lämpligt förstörre företag, dock gäller detta inte för Sverige. LÄS MER

 2. 2. En studie om företagsspecifika faktorer som påverkar differensen mellan marknadsvärde och substansvärde i svenska investmentbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Berulf; Linus Åhman; [2017-06-01]
  Nyckelord :Investmentbolag; Substansrabatt; Substanspremie; Pilotstudie; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investmentbolags substansrabatt har länge varit ett omdiskuteratproblem, många studier har gjorts för att belysa vad som påverkar denna rabatt. Med många nyainvesterare som söker sig till kapitalmarknaden för att få avkastning på sitt kapital är det vanligtatt använda investmentbolag som en hörnsten i sin portfölj. LÄS MER

 3. 3. Välkommen välkommen hit, vem du än är, var du än är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Rebecka Gustin; Madeleine Sundbom; [2017-01-24]
  Nyckelord :stadsplanering; social hållbarhet; social blandning; socialt blandat boende; ;

  Sammanfattning : Frihamnen är ett gammalt industriområde i Göteborg som ingår i Göteborg stads storastadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Marken är central och attraktiv och ägs av kommunen somtill följd av det har varit en ovanligt stark förhandlingspart i planeringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner : En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Åsa Elmersson; Joel Grafström; [2017]
  Nyckelord :Rural Housing; single-family houses; real estate valuation; real estate financing; Tobins q;

  Sammanfattning : Sverige räknas till blandekonomierna. Blandekonomin har sin utgångspunkt i marknadsekonomin men staten reglerar marknaden till viss del. Detta gäller också för bostadsmarknaden. Så utgångspunkten är således att marknaden ska styra priset på småhus genom tillgång och efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknadsvärde.

Din email-adress: