Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Matematikuppgifters uppmaningar : att föra och följa matematiska resonemang i läroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madalena Nguyen; Yad Rashad Ahmed; [2017]
  Nyckelord :matematik; läromedel; läroböcker; resonemangsförmågan;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras matematikuppgifter i fyra läroböcker som används i svensk grundskola. De böcker som analyseras är Favorit matematik 2A och 2B samt Prima matematik 2A och 2B. LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse för andraspråkselevers förståelse i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hiba Taha Abd El-Haliem; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; skolår 3; matematiksvårigheter; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa vad språket har för betydelse för andraspråkselevers förståelse för matematiken i läroböckerna. En intervjustudie med sex andraspråkselever, tre andraspråkselever födda i Sverige och tre som är födda utomlands, i årskurs 3 har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Fyra nyanser av matematik : En kvantitativ studie av olika matematikuppgifter på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jens Davidsson; Jimmy Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Representationsformer; abstrakta och konkreta matematikuppgifter; lärobok;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att förmedla hur fördelningen av representationsformer förekommer inom utvalda läroböcker i årskurserna 1–3. Studien har även som syfte att analysera hur den konkreta representationsformen framkom i läroböckerna. LÄS MER

 4. 4. Får jag ställa en fråga om din resonemangsförmåga? : En studie om vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har om geometriska figurer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Andersson; Ellen Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som synliggörs när elever i årskurs 4 samtalar om geometriska figurer utifrån matematikuppgifter som berör detta matematiska innehåll.  Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod där 38 elever genomför en diagnos samt blir intervjuade i grupp. LÄS MER

 5. 5. ”Jag vill ha problemlösning och tänka, inte bara räkna!” : En kvalitativ forskningsstudie om elever med fallenhet för matematik med fokus på deras motivation, arbetssätt och användande av representationsformer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stark Jonathan; Bergfors Tobias; [2017]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; problemlösning; fermiproblem; representationsformer; motivation; interatktion;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsrapport fokuserar på elever med fallenhet för matematik och vad de anser om olika typer av matematiska uppgifter, vilka representationsformer de använder när de löser matematiska uppgifter, samt vad de tycker om interaktion med andra elever. Litteraturbakgrunden är delvis baserad på vad som framkom i Självständigt 1 angående elever med fallenhet för matematik och problemlösningsuppgifters möjliga påverkan på dessa, men innehåller även beskrivning av olika sorters matematikuppgifter och en beskrivning av begreppet motivation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet matematikuppgifter.

Din email-adress: