Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Språkets betydelse för andraspråkselevers förståelse i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hiba Taha Abd El-Haliem; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; skolår 3; matematiksvårigheter; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa vad språket har för betydelse för andraspråkselevers förståelse för matematiken i läroböckerna. En intervjustudie med sex andraspråkselever, tre andraspråkselever födda i Sverige och tre som är födda utomlands, i årskurs 3 har genomförts. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill ha problemlösning och tänka, inte bara räkna!” : En kvalitativ forskningsstudie om elever med fallenhet för matematik med fokus på deras motivation, arbetssätt och användande av representationsformer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stark Jonathan; Bergfors Tobias; [2017]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; problemlösning; fermiproblem; representationsformer; motivation; interatktion;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsrapport fokuserar på elever med fallenhet för matematik och vad de anser om olika typer av matematiska uppgifter, vilka representationsformer de använder när de löser matematiska uppgifter, samt vad de tycker om interaktion med andra elever. Litteraturbakgrunden är delvis baserad på vad som framkom i Självständigt 1 angående elever med fallenhet för matematik och problemlösningsuppgifters möjliga påverkan på dessa, men innehåller även beskrivning av olika sorters matematikuppgifter och en beskrivning av begreppet motivation. LÄS MER

 3. 3. Språkets betydelse för elevers matematiska inlärning i årskurs 1. : En analys av åtta matematikläroböckers inledande kapitel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Pettersson; Kajsa Sundström; [2017]
  Nyckelord :läroboksanalys; språk; vardagsspråk; skolspråk; det matematiska språket; matematikläroböcker; årskurs 1;

  Sammanfattning : Vi har i vår examensuppsats genomfört en kvantitativ innehållsanalys av all text i matematikuppgifter i första kapitlet i åtta matematikläroböcker ämnade för årskurs 1. Syftet med studien har varit att undersöka språkets betydelse för elevers matematiska inlärning med hjälp av en lärobok, med fokus på skriftspråket. LÄS MER

 4. 4. Verklighetsanknytning i bråkuppgifter : en analys av matematikläroböcker för år 5.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Sandelin; [2017]
  Nyckelord :bråk; matematikuppgifter; lärobok; vardagsrelaterat; analys;

  Sammanfattning : Matematik kan ses som ett verktyg till att förstå hur vår vardag fungerar. Många eleverbehöver en länk mellan sin egen vardag och det abstrakta innehållet för att kunna förstå hurmatematik går att använda utanför skolan. Ett vanligt undervisningsmaterial i matematik ärläroböcker. LÄS MER

 5. 5. Matematikuppgifters uppmaningar : att föra och följa matematiska resonemang i läroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madalena Nguyen; Yad Rashad Ahmed; [2017]
  Nyckelord :matematik; läromedel; läroböcker; resonemangsförmågan;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras matematikuppgifter i fyra läroböcker som används i svensk grundskola. De böcker som analyseras är Favorit matematik 2A och 2B samt Prima matematik 2A och 2B. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet matematikuppgifter.

Din email-adress: