Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Språkets betydelse för andraspråkselevers förståelse i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hiba Taha Abd El-Haliem; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; skolår 3; matematiksvårigheter; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa vad språket har för betydelse för andraspråkselevers förståelse för matematiken i läroböckerna. En intervjustudie med sex andraspråkselever, tre andraspråkselever födda i Sverige och tre som är födda utomlands, i årskurs 3 har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Fyra nyanser av matematik : En kvantitativ studie av olika matematikuppgifter på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jens Davidsson; Jimmy Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Representationsformer; abstrakta och konkreta matematikuppgifter; lärobok;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att förmedla hur fördelningen av representationsformer förekommer inom utvalda läroböcker i årskurserna 1–3. Studien har även som syfte att analysera hur den konkreta representationsformen framkom i läroböckerna. LÄS MER

 3. 3. Får jag ställa en fråga om din resonemangsförmåga? : En studie om vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har om geometriska figurer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Andersson; Ellen Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som synliggörs när elever i årskurs 4 samtalar om geometriska figurer utifrån matematikuppgifter som berör detta matematiska innehåll.  Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod där 38 elever genomför en diagnos samt blir intervjuade i grupp. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill ha problemlösning och tänka, inte bara räkna!” : En kvalitativ forskningsstudie om elever med fallenhet för matematik med fokus på deras motivation, arbetssätt och användande av representationsformer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stark Jonathan; Bergfors Tobias; [2017]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; problemlösning; fermiproblem; representationsformer; motivation; interatktion;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsrapport fokuserar på elever med fallenhet för matematik och vad de anser om olika typer av matematiska uppgifter, vilka representationsformer de använder när de löser matematiska uppgifter, samt vad de tycker om interaktion med andra elever. Litteraturbakgrunden är delvis baserad på vad som framkom i Självständigt 1 angående elever med fallenhet för matematik och problemlösningsuppgifters möjliga påverkan på dessa, men innehåller även beskrivning av olika sorters matematikuppgifter och en beskrivning av begreppet motivation. LÄS MER

 5. 5. ”För mig står det såhär, resten vet jag inte” : En kvalitativ undersökning om hur språklig och kulturell förståelse påverkar flerspråkiga elevers lärande i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oskar Liljenrud; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematisk förmåga; språklig förståelse; kontextuell förståelse; kulturell förståelse; kritiska aspekter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Studien är gjord i en klass med flerspråkiga elever i årskurs 4. Fokus ligger på att identifiera svårigheter för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Detta sker genom att identifiera svårigheter för dem i olika typer av matematiska uppgifter samt genom elevintervjuer om elevernas upplevelser om dessa uppgifter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet matematikuppgifter.

Din email-adress: