Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Påverkas flerspråkiga elevers resultat i matematik av språket?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Allerth; [2018-08-07]
  Nyckelord :matematik; andraspråk; flerspråkiga elever; problemlösning; nakna uppgifter; textuppgifter;

  Sammanfattning : En ökad invandring i samhället leder till att de flerspråkiga eleverna skolan blir allt fler. I takt med det här visar internationella mätningar att svenska elevers resultat sjunker i alla ämnen, inklusive matematik, ett ämne som ofta anses universellt och liknande världen över. LÄS MER

 2. 2. Elever i lässvårigheter : "En empirisk studie om hur yngre elever arbetar med textbaserade matematikuppgifter"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cecilia Ngo; Filip Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; matematiksvårigheter; lässvårigheter; textuppgifter; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utveckla kunskap om samband mellan yngre elevers läsförmåga och deras arbete med textbaserade matematikuppgifter. Arbetet är baserat på en empirisk studie med inriktning på årskurs 2 och 3. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativ matematik : En läromedelsanalys av kommunikativa matematikuppgifter i årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Bergström; [2018]
  Nyckelord :Kognitiva nivåer; kommunikation; läromedelsanalys; matematik; matematikuppgifter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka förekomsten och placeringen av samarbets- och kommunikationsuppgifter i matematikläromedel för årskurs tre. Vidare är syftet att granska dessa uppgifter djupare för att ta reda på vilken typ av kommunikation de uppmanar till samt vilka kognitiva nivåer uppgifterna har. LÄS MER

 4. 4. Jag läser, jag förstår, jag räknar! : - En empirisk forskningsstudie av elevers språkanvändning vid beräkning av matematikuppgifter med text.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Andersson; Linda Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Matematikuppgifter med text; lästal; språkliga förmågor; diskursteori; diskursanalys; diskurs;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsstudie grundas i tidigare systematiska litteraturstudie. Aktuell studie syftar till att undersöka elevers användande av språkförmågorna, läsa, skriva, tala, lyssna och samtala, vid arbetet med matematikuppgifter med text. LÄS MER

 5. 5. Räknehändelsens dilemma : En kvalitativ studie om lärares arbete med språket i räknehändelser samt hur språk och upplägg påverkar elevers förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annie Eriksson; Gustavsson Emma; [2018]
  Nyckelord :Cummins fyrfältare; grundskola; lärare; matematiska förmågor; räknehändelse; språk; upplägg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur och varför verksamma lärare arbetar med språket i räknehändelser. Syftet är även att få kunskap om hur språk och upplägg i räknehändelser påverkar elevernas förståelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet matematikuppgifter.

Din email-adress: