Sökning: "material control"

Visar resultat 1 - 5 av 1220 uppsatser innehållade orden material control.

 1. 1. "EN LAJK KAN BETYDA TUSEN ORD" En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Boberg; Jacob Hammar; [2018-02-12]
  Nyckelord :Uses and gratifications; social media; instagram; gratification sought; gratification obtained; interactivity; qualitative interviews; feature; control; function.;

  Sammanfattning : Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldGrundnivåHt 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidor: 47Ord: 19 032Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga uppleverInstagram.Teori: Uses & gratificationsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Elva kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter i åldrarna 19-25 år. LÄS MER

 2. 2. ATT FÖRSÖKA STYRA STRÖMMEN - Hur de nationella brottsförebyggande programmen försöker styra civilsamhället genom normativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Leo Welther; [2018-02-07]
  Nyckelord :Crime prevention; Normativity; Tillsammans mot brott; Governmentality; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and compare how two national crime prevention programspublished in Sweden describe how individual citizens can contribute to preventing crime andrelate to aspects of normativity, norm breaching behaviour and informal control. This studyexamines this through the following questions:• How has the description of crime prevention by individual citizens developed betweenthe two programs?• What form does the discourse of normativity in individual crime prevention take in thetwo programs?• How can the delegation of crime prevention to the civil society be understood as a wayto exercise power and governing?• How can the national crime prevention programs’ description of how civil societyshould prevent crime form risks for individuals as well as the democratic society?This is a qualitative study using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis as method. LÄS MER

 3. 3. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 4. 4. Optimal block loads of dynamic load history for fatigue durability testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Pedram Hajigholi; [2018]
  Nyckelord :Fatigue; Optimization;

  Sammanfattning : During a vehicle’s life it is experiencing complex loading from both driving and road conditions. This accumulating of loading might be damaging to the vehicle, leading to possible material fatigue cracking, hence it is a major importance to take it into account. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Inspect a Surface : En applikation i fältmjukvaran Leica Captivate

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sandra Gräns; Simon Östblom; [2018]
  Nyckelord :Leica Nova MS60; Inspect a surface; Utvärdering av yta; Terrester laserskanning; Leica Nova MS60; Inspect a Surface;

  Sammanfattning : Inom geodetisk mätning har den tekniska utvecklingen inom terrester laserskanning (TLS) gått fort framåt sedan millennieskiftet. Tack vare dess framgång har TLS etablerat sig väl på marknaden som skanningsmetod och användningsområdena har därefter utvidgats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet material control.

Din email-adress: