Sökning: "material handling"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade orden material handling.

 1. 1. Effekten av interventioner gällande följsamhet till kliniska riktlinjer för PVK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Berg; Nina Niklewski; [2018]
  Nyckelord :evidens-baserad omvårdnad; följsamhet; intervention; PVK; riktlinje;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinsk-teknisk åtgärd inom sjukvården. För att kunna möjliggöra kvalitet, säkerhet och förhindrande av komplikationer behövs riktlinjer som vårdpersonal kan förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. ”Den Frälsare vars födelse julen handlar om ber oss att inte vända bort blicken från människor i nöd.” : en inramningsanalys av svenskkyrkliga ledares medverkan i debatten kring det svenska och europeiska flyktingmottagandet, 2014-2016.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Franzén Elin; [2018]
  Nyckelord :framing; public debate; Church of Sweden; mediatization of religion; refugees; asylum seekers; inramning; offentlig debatt; Svenska kyrkan; medialisering av religion; flyktingar; asylsökande;

  Sammanfattning : The Swedish debate surrounding the Swedish and European welcoming of refugees has during the last couple of years engaged actors from all spheres of society. One of the prominent actors in this debate has been archbishop Antje Jackelén who has contributed with articles on the issue together with members of the church board as well as the other bishops in the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Läraren i media - diskursiva konstruktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :André Vikingsson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Lärare; lärarkonstruktioner; skola; media; diskurs; konstruktion; representation;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats avser undersöka hur läraren framställs och porträtteras i debattartiklar hämtade ur Sveriges två största dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Med stöd av en diskursanalytisk teoretisk bakgrund och tematisk analys som metodologisk ingång syntetiseras och analyseras totalt 68 stycken texter skrivna under de senaste 365 dagarna. LÄS MER

 4. 4. Kännedom om kommunikation. Kände vi att vi saknade någonting, vilket gjorde att vi satte ord på detta saknade, eller satte vi ord på någonting vi såg var viktigt i tillvaron vilket fick till följd att detta plötsligt fattades oss?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Cecilia Jonasson; [2017-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att artikulera en problematisk spänning mellan informell mellanmänsklig kommunikation förstådd utifrån en vardaglig erfarenhet eller upplevelse av den, i förhållande till professionella praktikers och konsulters teoretiskt analytiska och vetenskapligt baserade förståelse för kommunikation. Med hjälp av fenomenologiskt, hermeneutiskt och existensfilosofiskt präglade tänkare analyseras ett empiriskt material bestående av läroböcker i organisationskommunikation samt praktiska handböcker som berör intern organisationskommunikation. LÄS MER

 5. 5. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Sammanfattning : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet material handling.

Din email-adress: