Sökning: "material handling"

Visar resultat 1 - 5 av 667 uppsatser innehållade orden material handling.

 1. 1. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. Gotiska grepp i Jane Eyre : -En komparation mellan romanen och två filmatiseringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madelen Eränen; [2018]
  Nyckelord :Jane Eyre; det sublima; terror; horror; spänning suspense ; komparativ analys.;

  Sammanfattning : [Material:] Uppsatsen analyserar Gun-Britt Sundströms svensköversättning av Charlotte Brontës roman Jane Eyre (1999) och två filmatiseringar från år 1997 och 2011.[Syfte:] Att studera och jämföra vilka gotiska grepp som används i romanen Jane Eyre och filmatiseringarna från 1997 och 2011, och vilka gotiska effekter som dominerar samt om effekterna påverkas när texten blir film?[Teori/Metod:] Uppsatsen utgår ifrån valda gotiska begrepp som: det sublima, terror, horror och spänning (suspense). LÄS MER

 3. 3. Livet som ung vuxen med cancer : En narrativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Adina Lundgren; Frida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Treatment; Quality of life; Young adults; Behandling; Cancer; Livskvalitet; Unga vuxna; Upplevelser;

  Sammanfattning : Cancer är ett samlingsbegrepp för elakartade tumörceller som självständigt kan växa och spridas i kroppen. Behandlingar till cancern har en mängd biverkningar som tillsammans med sjukdomen kan påverka livskvaliteten. Vid sjukdom är stöd från familj och närstående viktigt. LÄS MER

 4. 4. Effekten av interventioner gällande följsamhet till kliniska riktlinjer för PVK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Berg; Nina Niklewski; [2018]
  Nyckelord :evidens-baserad omvårdnad; följsamhet; intervention; PVK; riktlinje;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinsk-teknisk åtgärd inom sjukvården. För att kunna möjliggöra kvalitet, säkerhet och förhindrande av komplikationer behövs riktlinjer som vårdpersonal kan förhålla sig till. LÄS MER

 5. 5. ”Den Frälsare vars födelse julen handlar om ber oss att inte vända bort blicken från människor i nöd.” : en inramningsanalys av svenskkyrkliga ledares medverkan i debatten kring det svenska och europeiska flyktingmottagandet, 2014-2016.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Franzén Elin; [2018]
  Nyckelord :framing; public debate; Church of Sweden; mediatization of religion; refugees; asylum seekers; inramning; offentlig debatt; Svenska kyrkan; medialisering av religion; flyktingar; asylsökande;

  Sammanfattning : The Swedish debate surrounding the Swedish and European welcoming of refugees has during the last couple of years engaged actors from all spheres of society. One of the prominent actors in this debate has been archbishop Antje Jackelén who has contributed with articles on the issue together with members of the church board as well as the other bishops in the Church of Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet material handling.

Din email-adress: