Sökning: "material handling"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade orden material handling.

 1. 1. Operationssjuksköterskans aseptiska förhållningssätt vid tumörkirurgi i samband med öppen bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ksenia Johansson; Nikita Gadré; [2018-07-10]
  Nyckelord :Tumörutsådd; cancer; utrustningsförorening; sjuksköterskans aseptiska förhållningssätt; perioperativ omvårdnad; omvårdnad vid operation; kirurgiska instrument; aseptik;

  Sammanfattning : Background: The third most common cancer group in Sweden is colon cancer. Operation is still a common treatment and first choice in cancer disease. The operating room nurse working in intestinal tumor surgery and performing perioperative nursing should have knowledge of cancer and be aware of the cancer spread ability. LÄS MER

 2. 2. The Systematic Development Process Applied on a Cab Rotation Unit : Pre-study, concept generation, embodiment design, material selection and optimization

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Systematic development process; Crew Cab; Low entry; Laxå Special Vehicles; Systematisk produktutveckling; Crew Cab; Low Entry; Laxå Special Vehicles;

  Sammanfattning : This master thesis studies and applies the systematic development process. The process is initially described in general, creating a template for the process, and later on applied on a real case scenario to show the performance. Finally eventual advantages, drawbacks and suggestions for future improvements are given. LÄS MER

 3. 3. Socially sustainable housing renovations through co-creative dialogues - A critical case study of tenant dialogues during the DrottningH project, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Karl Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Co-creative dialogue; tenant influence; renovation; social sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden processes concerning physical planning have changed and developed in a direction where dialogue has become increasingly important in planning policy and practice (Khakee, 2000). The co-creative dialogue (Adler, 2015) is a way to achieve ambitions to include groups with few resources, counteract political inclusion and actively work towards everyone’s right to participate and have influence (Westin and Hellquist, 2015). LÄS MER

 4. 4. Migrationskrisen i Europa, vårt gemensamma ansvar? Spänningarna mellan nationella intressen och EU:s grundläggande värderingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Pedersen; [2018]
  Nyckelord :EU; Migration; Nationella intressen; Normer; Flyktingkrisen; Sverige; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Migration är en gränsöverskridande fråga. Samtidigt har det blivit en av de frågor som man samarbetar med minst inom EU. LÄS MER

 5. 5. E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Vikenadler; Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; Material handling process; Warehouse; Warehouse layout; Article placement; E-handel; Materialhanteringsprocess; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018  Uppsatsens titel: E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen - En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge  Författare: Linnéa Bosson, Emma Mogensen och Jacob Vikenadler  Handledare: Petra Andersson  Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund och problemdiskussion: E-handeln har vuxit mycket under de senaste åren. E-handeln inom byggvarubranschen är något som inte slagit igenom än men är idag påväg uppåt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet material handling.

Din email-adress: