Sökning: "material handling"

Visar resultat 1 - 5 av 719 uppsatser innehållade orden material handling.

 1. 1. Operationssjuksköterskans aseptiska förhållningssätt vid tumörkirurgi i samband med öppen bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ksenia Johansson; Nikita Gadré; [2018-07-10]
  Nyckelord :Tumörutsådd; cancer; utrustningsförorening; sjuksköterskans aseptiska förhållningssätt; perioperativ omvårdnad; omvårdnad vid operation; kirurgiska instrument; aseptik;

  Sammanfattning : Background: The third most common cancer group in Sweden is colon cancer. Operation is still a common treatment and first choice in cancer disease. The operating room nurse working in intestinal tumor surgery and performing perioperative nursing should have knowledge of cancer and be aware of the cancer spread ability. LÄS MER

 2. 2. Socially sustainable housing renovations through co-creative dialogues - A critical case study of tenant dialogues during the DrottningH project, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Karl Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Co-creative dialogue; tenant influence; renovation; social sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden processes concerning physical planning have changed and developed in a direction where dialogue has become increasingly important in planning policy and practice (Khakee, 2000). The co-creative dialogue (Adler, 2015) is a way to achieve ambitions to include groups with few resources, counteract political inclusion and actively work towards everyone’s right to participate and have influence (Westin and Hellquist, 2015). LÄS MER

 3. 3. E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Vikenadler; Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; Material handling process; Warehouse; Warehouse layout; Article placement; E-handel; Materialhanteringsprocess; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018  Uppsatsens titel: E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen - En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge  Författare: Linnéa Bosson, Emma Mogensen och Jacob Vikenadler  Handledare: Petra Andersson  Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund och problemdiskussion: E-handeln har vuxit mycket under de senaste åren. E-handeln inom byggvarubranschen är något som inte slagit igenom än men är idag påväg uppåt. LÄS MER

 4. 4. Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wheel jub; vehicle dynamics; optimization; Finite element analysis;

  Sammanfattning : The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. LÄS MER

 5. 5. Bemanningspersonal - ett personaletiskt skyddsnät : En studie om kundföretags syn på bemanningspersonal

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Carlsson; Isabella Consoli; [2018]
  Nyckelord :temporary work; temporary workers; work ethics; costumer company; user company; flexicurity; bemanningspersonal; personaletik; bemanningsbranschen; kundföretag; flexicurity;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet material handling.

Din email-adress: