Sökning: "materialhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet materialhantering.

 1. 1. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling i ett tjänsteföretag med unik kvalitétsgaranti : Fallstudie vid Radonkonsult AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kent Berglund; Andreas Roots; [2018]
  Nyckelord :Process; processkarta; processförbättring; flödesschema; kvalite; kvalité; kvalitet; ständiga förbättringar; förbättringar; utveckling; verksamhetsutveckling; verksamhet; kvalitetsgaranti; minska slöseri;

  Sammanfattning : I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas. Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det finns flertal företag som har brister inom processerna. LÄS MER

 3. 3. Applicering av ett LEAN förhållningssätt vid en ökad volym vid materialhantering En fallstudie på ABB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa-Stina Häggqvist; [2018]
  Nyckelord :Inventory; Volume increase; Warehouse; Material handling; Layout; Non-valueadded activities;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to present what a big increase of volume at the material handling process would mean for a company, and how different processes within the handling process would be affected. This study will show, non-value-added processes that can exist within the material handling are also visualized, and how to make a potential effectivization. LÄS MER

 4. 4. Modelling and Control of a Forklift’s Hydraulic Lowering Function

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Daniel Fahlén; Ludvig Fri; [2017]
  Nyckelord :Control; modelling; PID; hydraulics; proportional valve; compensator valve; forklift; embedded system;

  Sammanfattning : Material handling and logistics are fundamental parts of today’s global societyand forklifts are a crucial part of the material handling process. Making these asefficient and reliable as possible are therefore of great interest. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av materialhanteringen i godsmottagningen hos Atlas Copco Construction Tools AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Darmin Adam Zdenac Olsson; [2017]
  Nyckelord :Materialhantering; logistik; lean production; supply chain management;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att hjälpa fallföretaget med att minska materialhanteringen på avdelningen internlogistik, som bland annat innefattar godsmottagning och lagerhantering. Detta kommer att göras genom framtagning av en ny anläggningslayout. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet materialhantering.

Din email-adress: