Sökning: "materialstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet materialstyrning.

 1. 1. Optimering av lagerhantering i sjukhusmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Blixt; Andreas Kirlappos; [2017]
  Nyckelord :Health Care; Logistics; Warehousing; Materials Management; Warehouse layout; Sjukvård; Logistik; Lagerhantering; Materialstyrning; Lagerlayout;

  Sammanfattning : Effektiv materialhantering i en sjukvårdsorganisation kan både reducera de operationellakostnaderna och samtidigt resultera i högre vårdkvalitet. Traditionellt sett har frågor kringmaterialhantering inte varit någon prioritet, av förklarliga skäl. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Olof Karlsson; Markus Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Materialstyrning; ABC-analys; logistik;

  Sammanfattning : The company operates in an industry where demand can change rapidly. Therefore, the future places high demands on the company to keep its material management in shape to deliver with the right products, in due time and in the right quantity. To maintain Inwido competitive, material management needs to be streamlined. LÄS MER

 3. 3. Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Dennis Luu; Sandra Younan; [2016]
  Nyckelord :material handling; material control; lean production; logistics; materialhantering; materialstyrning; lean produktion; logistik;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:1. LÄS MER

 4. 4. Självgående truckar för effektiva materialflöden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Simon Bengtsson; Herman Fridhed; [2016]
  Nyckelord :Lean; Logistik; Materialflöde; Materialhantering; Materialstyrning; Självgående truckar; Investering;

  Sammanfattning : De svenska industrierna behövde en förändring för att vara konkurrenskraftiga nationellt och internationellt. Industrin utvecklade sin tillverkning så införskaffades moderna högautomatiserade maskiner vilket satte stor press på råmaterialtillförseln samt materialtillförseln till nästa process. LÄS MER

 5. 5. Samordning och reda : En fallstudie av Abetong i Vislandas komponentlager, de berörda processerna samt hur de påverkas av den mänskliga faktorn och samordning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vilhelm Hillgren; Oliver Holm; [2016]
  Nyckelord :Samorning; processutveckling; mänsklig faktor; lagerlayout; materialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att standardisera materialanskaffningsprocessen minskas avvikelser och processens kvalitet och effektivitet säkerställs. På detta sätt kan den mänskliga faktorns påverkan på processen minimeras. Samordning av uttagsprocessen kan leda till både tids- och kostnadsbesparingar tack vare stordriftsfördelar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet materialstyrning.

Din email-adress: