Sökning: "matsituation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet matsituation.

 1. 1. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 2. 2. Barns antalsuttryck och pedagogens bemötande i förskolans måltidssituation.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anne-Helene Svensson; [2017]
  Nyckelord :Antal; barn; matsituation; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur barn uttrycker antal under måltidssituationer samt hur pedagogerna bemöter dessa uttryck. Observationerna av barnen visar att barnen använder olika principer och strategier när de uttrycker antal, exempelvis vid matbordet där barnen ser, känner och räknar antal. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i matsituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Holm Maria; [2015]
  Nyckelord :Matsituation; inflytande; förskola; barn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om barn inflytande i förskolan, med särskilt fokus på matsituationerna. I studien har jag valt att titta på vilka inflytandesituationer som kan identifieras, vilka initiativ barnen tar till inflytande samt hur pedagogerna bemöter barns inflytande. LÄS MER

 4. 4. Matsituationen i förskolan-är det en möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Ekdahl Blomqvist; Sandra Larsson; [2015]
  Nyckelord :förskola; barns perspektiv; matsituation; delaktighet och inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på barns perspektiv på delaktighet och inflytande under matsituationen i förskolan. Ett problem som tidigare har synliggjorts är att småbarn i förskolan inte får vara delaktiga och ta sin egen mat samt att de inte får möjlighet till inflytande under matsituationen i den utsträckning som skulle kunna erbjudas. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens tankar kring maten som serveras till de äldre.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sandra Ferneborg; [2014]
  Nyckelord :Hemtjänst; äldre; brukare; personal; tankar; matlagning; servars; matlådor; ansvar; valmöjlighet; önskan;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Dagens äldre uppnår en högre ålder och de blir allt fler. Äldre personer idag har generellt sett bättre matvanor än vad de hade förr men trots detta är undernäring ett vanligt förekommande problem. Detta inkluderar även äldre personer med hemtjänst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet matsituation.

Din email-adress: