Sökning: "medgivandeutredning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet medgivandeutredning.

 1. 1. Adoption – när barn inte är en rättighet utan något du förvaltar : En studie om kontakten mellan handläggare och adoptivföräldrar under adoptionsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Malin Andersson; Elinor Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :adoptive parents; social workers; guidelines; power; consent investigation; adoptivföräldrar; handläggare; riktlinjer; makt; medgivandeutredning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to try to interpret interactions between social worker and adoptive parents during the adoption process from a power perspective. The study was inspired by a hermeneutic inductive approach because we were interested in the interpretation of the empirical material. LÄS MER

 2. 2. Rätten till kännedom om sitt ursprung - en överordnad princip?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Emaus Günzel; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; barnrätt; family law; childrens rights; ursprung; origins; assisterad befruktning; IVF; adoption; CRC; barnkonventionen; EKMR; ECHR; normativa grundmönster; kännedom om sitt ursprung; rätten till kännedom om sitt ursprung; rättighet; FN; UN; donatorbarn; adoptivbarn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka vilken rätt adoptiv- och donatorbarn har till information om sitt ursprung, hur denna rätt tar sig uttryck, och vilka principer som finns bakom regleringen. Rättigheten finns reglerad i folkrättslig (bl.a. FN: s konvention om barnets rättigheter) såväl som nationell lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. "I det okända barnets intresse" – En kvalitativ studie om handläggarens roll vid en medgivandeutredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Croneberg; [2015]
  Nyckelord :interest of the child; adoptive parenthood; professional role; assessment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Anna Croneberg Title: ‘In the Best Interest of the Child’ – A Qualitative Study of the Social Worker’s Role in Assessing Prospective Adoptive Parents. [Translated title] Supervisor: Yvonne Johansson This thesis examines the social worker’s complex role through ought the delicate process of assessing prospective adoptive parents. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa och lämpligt föräldraskap : En studie om hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt föräldraskap i medgivandeutredningar vid internationell adoption

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Angelica Regnell; Martin von Schoultz; [2009]
  Nyckelord :International adoption; Investigation; Permission to adopt; The best interest of the child; Adequate parenthood and Social construction; Internationell adoption; Medgivandeutredning; Barnets bästa Lämpligt föräldraskap och Social konstruktion;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe how the best interest of the child can be constructed in investigations concerning permission for international adopt, where adequate parenthood is investigated. Qualitative research interviews were used as method. Seven investigators from six different sections of the city of Stockholm were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Att bli utredd och bedömd : Adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Emelie Eliasson; Anna Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Adoption; Medgivandeutredning; Adoptivföräldrar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Familjebildning är för många personer en central del av livet. Att bli adoptivföräldrar innebär en annorlunda process jämfört med det biologiska föräldraskapet. För att bli adoptivföräldrar måste man genomgå en utredning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet medgivandeutredning.

Din email-adress: