Sökning: "media och kroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden media och kroppen.

 1. 1. Blicken på skönhet -fem unga vuxnas bedömningar av skönhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eskil Engström; [2018]
  Nyckelord :skönhet; objektifiering; estetiskt kapital; skönhetsideal; kroppen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på en lång rad förmåner kopplade till skönhet och minst lika många nackdelar kopplade till fulhet. Hur skönhet (vad människor uppfattar som skönt hos andra) uppfattas och definieras har dock beskrivits som en till stora delar obesvarad fråga, lämnad i en konceptuell svart låda. LÄS MER

 2. 2. “Babe your ass is looking tight”: En jämförande studie om kvinnliga utseendeideal, en hälsosam livsstil och den feminina kroppen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Hansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :health; femininity; blogs; body ideals; appearance ideal; homogenization; identity;

  Sammanfattning : Health and people's wellbeing is an important issue in the Western society today. Moreover had today’s technology changed the way we look at bodies in the fashion industry and in social media. LÄS MER

 3. 3. ”I JAKTEN PÅ LYCKA” : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med anorexi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amilia Gummesson; Matilda Lovén; [2017]
  Nyckelord :Anorexi; anorexi nervosa; biografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Påverkan från media och strävan att efterlikna idealet kan leda till missnöje över den egna kroppen, vilket i sin tur kan leda till att en individ utvecklar anorexi. Anorexi är en sjukdom som framförallt drabbar unga individer och har både kroppslig, mental och social påverkan. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier -­ Ett osunt samhällsfenomen : En kvantitativ sociologisk studie om Facebook och Instagrams exponering på kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Mueller; Sara Johansson; [2017]
  Nyckelord :Social media; body image; social comparison; skewed body image; Sociala medier; kroppsuppfattning; social jämförelse; skev kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if social media has a negative impact on how womenperceive their own body image. The study was conducted by a quantitative survey usingquestionnaires to examine the various factors that affect the perceived body image. LÄS MER

 5. 5. Att skriva om döden : död och odödlighet i ett medialiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Westerlind; [2017]
  Nyckelord :död; dödlighet; fallstudie; Gidlund; Ingesson; Bauman; främling; media; kommodifiering; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet media och kroppen.

Din email-adress: