Sökning: "mediearkeologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mediearkeologi.

 1. 1. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 2. 2. The Mundaneum Imaginaries : A Media-Archaeological Study of the "Paper Google"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Paul Otlet; Mundaneum; Google; Internet--History; Historiography; Storytelling; Google; berättande; marknadsföring; historiografi; informationsvetenskap; informationsteknik;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, using concepts borrowed from media archaeology, I examine the construction, content and function of the alternative historical narrative that is mediated through the partnership between Google and Belgian museum and archives centre the Mundaneum. This alternative narrative presents Belgian bibliographers Paul Otlet and Henri La Fontaine as having prefigured the Internet and as having created an analogue “paper Google. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mediearkeologi.

Din email-adress: