Sökning: "men"

Visar resultat 1 - 5 av 47535 uppsatser innehållade ordet men.

 1. 1. I EN VÄRLD FULL AV VÄRDEN -En explorativ fallstudie av arbetet med offentligt etos på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Falkenberg; Andreas Amdell; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats har vi studerat om och hur arbetet med frågor om offentligt etosuttrycks på kommunal nivå, då det till skillnad från statlig nivå inte finns någon gemensamvärdegrund för kommunalt anställda. I vår uppsats har vi utifrån Lennart Lundquists teori omoffentligt etos gjort en explorativ fallstudie av Öckerö kommun för att besvara frågan; Omoch hur uttrycks offentligt etos i Öckerö kommun och hur upplevs det av anställdatjänstemän? Vi har genomfört både en textanalys och intervjuer och kommit fram till ettresultat som visade sig både gå emot och förstärka Lundquists teori. LÄS MER

 2. 2. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 3. 3. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 4. 4. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER

 5. 5. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet men.

Din email-adress: