Sökning: "men"

Visar resultat 1 - 5 av 48893 uppsatser innehållade ordet men.

 1. 1. Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Jansson; Tilda Hjertberg; [2017-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDen fortgående urbaniseringen i städer leder till en ökad efterfrågan på varor och transportervilket bidrar till miljömässiga påfrestningar. Med en ökad medvetenhet om miljöproblematikenbörjar städer ställa om mot en mer hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom den svenska konfektionsindustrin (16/17:46)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Olsson; Felicia Sjödin; [2017-08-17]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; mänskliga rättigheter; GRI-indikatorer; GRI-aspekter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Konfektionsindustrin är en arbetskraftsintensiv branschvilket kan kopplas till sociala problem som överträdelser av mänskliga rättigheter. Samhälletsökade medvetenhet om problemet har lett till en högre efterfrågan på information. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. NATURRESURSFÖRVALTNING VIA EKOLOGISK MODERNISERING En statistisk analys av drivkrafter bakom global avskogning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Eriksson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Avskogning; miljöpolitik; ekologisk modernisering; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Förvaltning av naturresurser är långt ifrån enbart en naturvetenskaplig fråga utan i hög grad också en miljöpolitisk och därmed statsvetenskapligt intressant fråga. Det gäller inte minst världens skogstillgångar som dels är ojämnt fördelade och dels via den komplexa bilden av ekosystemtjänster kan betraktas som allt från privata till kollektiva nyttigheter. LÄS MER

 5. 5. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet men.

Din email-adress: