Sökning: "meningsfull tillvaro äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden meningsfull tillvaro äldre.

 1. 1. AKTIVITETSURVAL PÅ TRÄFFPUNKTER FÖR ÄLDRE PERSONER I GÖTEBORGS STAD En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisa Ljungströmmer; Ina Viktorsdotter Tankova; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en ökande samhällsgrupp som har ett behov av meningsfull tillvarooch delaktighet i samhället. Träffpunkt i Göteborgs Stad är en verksamhet som har iuppdrag att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för äldre personer. LÄS MER

 2. 2. Varför slöjdar människor? : Drivkrafter till att slöjda undersöks genom textanalys av tidskriften Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Wiberg Kristin; [2016]
  Nyckelord :sloyd; crafts; DIY; media; driving forces; practical knowledge; wellbeing; slöjd; konsthantverk; DIY; praktisk kunskap; bevara kunskap; välmående; drivkrafter; media;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utforska och belysa fenomenet att slöjda. Det görs genom textanalys av slöjdare och deras drivkrafter till att slöjda. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemsverksamhet för de äldre eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anneli Lundstedt; Ing-Marie Jansson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshemmet; äldre elever; fritidspedagog; fritidslärare; aktiviteter; meningsfull fritid;

  Sammanfattning : I en tidigare kurs "Barns fria tid i fritidshem" utvecklades ett intresse av de äldre eleverna på fritidshemmet, fritidspedagogernas perspektiv och elevernas tillvaro i verksamheten. Syftet med vårt arbete är att undersöka vad orsaken kan vara att de äldre eleverna tar avstånd eller slutar på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Effekter av sällskapsdjurs närvaro hos äldre på särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Erkstam; Ann-Catrin Hult; [2015]
  Nyckelord :särskilt boende; sällskapsdjur; livskvalitet;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Andelen äldre och omsorgsbehövande kommer i framtiden att öka. I Socialtjänstlagen står det att äldre har rätt att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha en meningsfull tillvaro. Aktiviteter på det särskilda boendet kan vara ett sätt att tillgodose detta. LÄS MER

 5. 5. Ensamhetens hav : Äldres upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linda Thoresen; Sanna Hellberg; [2015]
  Nyckelord :elderly; experience; loneliness; nursing; social isolation; ensamhet; omvårdnad; social isolering; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Antalet äldre ökar både nationellt och internationellt. Ensamhet har rapporterats vara vanligare hos den äldre generationen och kan komma att bli ett växande hälsoproblem. Sjuksköterskan bör ha förmåga att stödja de äldre så att de kan bilda en meningsfull tillvaro både individuellt och i samspel med andra människor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet meningsfull tillvaro äldre.

Din email-adress: