Sökning: "meningsfull tillvaro äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden meningsfull tillvaro äldre.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. AKTIVITETSURVAL PÅ TRÄFFPUNKTER FÖR ÄLDRE PERSONER I GÖTEBORGS STAD En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisa Ljungströmmer; Ina Viktorsdotter Tankova; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en ökande samhällsgrupp som har ett behov av meningsfull tillvarooch delaktighet i samhället. Träffpunkt i Göteborgs Stad är en verksamhet som har iuppdrag att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för äldre personer. LÄS MER

 3. 3. Varför slöjdar människor? : Drivkrafter till att slöjda undersöks genom textanalys av tidskriften Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Wiberg Kristin; [2016]
  Nyckelord :sloyd; crafts; DIY; media; driving forces; practical knowledge; wellbeing; slöjd; konsthantverk; DIY; praktisk kunskap; bevara kunskap; välmående; drivkrafter; media;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utforska och belysa fenomenet att slöjda. Det görs genom textanalys av slöjdare och deras drivkrafter till att slöjda. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemsverksamhet för de äldre eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anneli Lundstedt; Ing-Marie Jansson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshemmet; äldre elever; fritidspedagog; fritidslärare; aktiviteter; meningsfull fritid;

  Sammanfattning : I en tidigare kurs "Barns fria tid i fritidshem" utvecklades ett intresse av de äldre eleverna på fritidshemmet, fritidspedagogernas perspektiv och elevernas tillvaro i verksamheten. Syftet med vårt arbete är att undersöka vad orsaken kan vara att de äldre eleverna tar avstånd eller slutar på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Effekter av sällskapsdjurs närvaro hos äldre på särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Erkstam; Ann-Catrin Hult; [2015]
  Nyckelord :särskilt boende; sällskapsdjur; livskvalitet;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Andelen äldre och omsorgsbehövande kommer i framtiden att öka. I Socialtjänstlagen står det att äldre har rätt att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha en meningsfull tillvaro. Aktiviteter på det särskilda boendet kan vara ett sätt att tillgodose detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet meningsfull tillvaro äldre.

Din email-adress: