Sökning: "meningsfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 663 uppsatser innehållade ordet meningsfullhet.

 1. 1. Med bråk i sikte – en innehållsanalys av två svenska läroböcker i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Albinsson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Innehållsanalys; matematik; bråk; åk 4; åk 5; lärobok; vardagsnära; modeller; brukstextanalys.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien är att undersöka hur bråk presenteras i ett urval av svenska matematikböcker med avseende att ta reda på hur innehållet kopplas till elevers vardag och vilka modeller som används för att konkretisera bråk. Tidigare forskning har visat att matematikämnet är det skolämne där en lärobok används i störst utsträckning. LÄS MER

 2. 2. TILLGÄNGLIGHET I FOKUS En intervjustudie med tjänstemän i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alex Haglund; Sophie Sebelius; [2018-05-16]
  Nyckelord :participation; occupational justice; urban environment; occupational therapy; human rights;

  Sammanfattning : Bakgrund Tillgänglighet i staden är en viktig fråga som påverkar alla stadens invånare. Bristande tillgänglighet riskerar att leda till en aktivitetsorättvisa och minskad delaktighet bland invånarna. LÄS MER

 3. 3. MENINGSFULLHET I VARDAGEN Pensionärers upplevelser av körsång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Djerf Ohlsson; Ida Olofsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative analyses; social participation; well being; personality development;

  Sammanfattning : Bakgrund Körsång är en aktivitet som bidrar till god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Det skapar gemenskap, delaktighet och har en positiv påverkan på humöret. Social interaktion är viktigt för att må bra och för många pensionärer är detta ingen självklarhet då man inte längre har ett lika naturligt socialt nätverk. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR FINNS DET SÅ MÅNGA LEDIGA LÄRARTJÄNSTER? - En studie om lärares upplevelse av arbetsvardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Bodil Arvidsson Klingvall; [2018-02-27]
  Nyckelord :Hälsa; motivation; förutsättningar; upplevelse;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att ur ett hälso- och meningsskapande perspektiv få förståelse för lärares livsvärld utifrån deras upplevelser som lärare i arbetsvardagen. Syftet var även att genom deras upplevelser och berättelser beskriva vilka förutsättningar lärarna har i arbetsvardagen, för att därigenom få en djupare förståelse för varför det finns så många lediga lärartjänster. LÄS MER

 5. 5. "En god dag ger en god natt" : En kvalitativ studie över värdet för äldre att delta i kommunstyrda träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vita Nykyforuk; Kenth Odkil; [2018]
  Nyckelord :Elderly; meeting points; meeting-coordinator; social networking; meaningfulness; Äldre; träffpunkter; träffpunktssamordnare; sociala nätverk; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a deeper understanding of how meeting points can contribute to meaningfulness, good health and possess a preventive function of good ageing. Questions: In what ways does meeting coordinators believe that meeting points favors the well-being of elderly people, and do it satisfy their expectations? What function do the elderly who attend the meeting points feel that it fills in their lives and what do they find valuable with the participation? Theories: The sense of cohesion, the strength of weak ties, activity theory, continuity theory and the theoretical concept of loneliness. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet meningsfullhet.

Din email-adress: