Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Vadå tekniska och taktiska förmågor? : En studie om hur specialidrottslärare förhåller sig till bedömning av tekniska och taktiska förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martinique von Schewelov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The purpose of this study was to determine how teachers in the subject "Specialised physical" education relate to assessment of technical and tactical skills in a chosen sport. Questions at issue How are technical and tactical skills assessed? Other than technical and tactical skills, what factors play a part in the assessment of the subject Specialized physical education? Method A qualitative method was implemented on five of Sweden’s tennis coaches teaching in the subject Specialized physical education. LÄS MER

 2. 2. Binära och ickebinära transpersoners upplevelser av bemötandet inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Sperr; Tove Widell; [2018]
  Nyckelord :transgender; non-binary; genderqueer; treatment; primary healthcare; transperson; ickebinär; queer; bemötande; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En transperson är en person vilken delvis eller inte alls identifierar sig med det kön personen tilldelats vid födseln. Transpersoner är en utsatt grupp med sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittsbefolkningen, detta samtidigt som gruppen söker vård i lägre utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid postpartum depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Brunnander; Ivar Kronqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Every year 8-15% of Swedish women is diagnosed with a postpartum depression after giving birth, this translates to 10 000 women every year. These depressions can continue for weeks up to years and does not only affect the well-being of the mother but also the development of the child due to lack of bonding between the mother and the child. LÄS MER

 4. 4. Konkret material i matematikundervisningen : Hur lärare ser på konkret material i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Rodin; [2018]
  Nyckelord :Konkret material; undervisning; matematik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur fyra olika lärare definierar och ser på användandet av konkret material, samt vilka möjligheter och hinder de ser med det konkreta materialet i matematikundervisningen. Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av fyra stycken semistrukturerade intervjuer med lärare från årskurs 1 – 3. LÄS MER

 5. 5. Vilka former av stöd främjar den psykiska hälsan hos kvinnor med bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Bexhorn; Lovisa Furegård; [2018]
  Nyckelord :breast cancer; perception of psychological support; women; care; bröstcancer; upplevelse av psykiskt stöd; kvinnor; sjukvård;

  Sammanfattning : Background: Today breast cancer is most common form of cancer related diseases among women. It has been shown that the disease may result in mental suffering.  Aim: To review what kind of psychological support for mental illness that women with breast cancer experience most effective. Method: This study was made as a descriptive study. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mental training.

Din email-adress: