Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens attityder till och erfarenheter om personer med psykisk ohälsa inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Ringnell; Britt-Louice Vince; [2017]
  Nyckelord :Attitude of health personnel; Mental illness; Emergency service; Hospital; Nursing; Attityder; Erfarenheter; Psykisk ohälsa; Akutsjukvård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är utbrett inom samhället och riskerar att påverka individers hälsolitteracitet negativt. Samsjukligheten för psykisk ohälsa är hög och personer med psykisk ohälsa löper stor risk att drabbas av andra sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Ten thousand applications in ten minutes : Evaluating scalable recruitment, evaluation and screening methods of candidates for sales jobs

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Stephen Kirk; [2017]
  Nyckelord :Scalable recruitment; evaluation; evaluation for sales positions; screening; e-recruiting; ideal salesperson; digital recruitment; erecruiting; recruiting; human resources; human resource management; scalability; scalable recruiting; sälj; säljare; skalbar försäljning; utvärdering av säljare;

  Sammanfattning : While personnel evaluation has been extensively covered in literature, little is known about evaluation procedures screening a large number of applicants. The basis of this research was to investigate if candidates for sales positions can be evaluated in a scalable way (where the number of applications does not impact the cost of evaluation much) for an on demand sales platform. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av träning under adjuvant cancerbehandling : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Petter Nordenstorm; Amanda Garpebring; [2017]
  Nyckelord :Cancer; adverse effects; fatigue; self-care; physical activity; Cancer; biverkningar; fatigue; egenvård; fysisk aktivitet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Enligt Regionala Cancercentrums nationella vårdplan för cancerrehabilitering rekommenderas alla patienter med cancerdiagnos att försöka röra på sig lika mycket som en frisk människa rekommenderas. Trots detta så händer det att personer med cancerdiagnos minskar sin träning. LÄS MER

 5. 5. När psykisk ohälsa överskuggar människan : Inom den somatiska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Orre; Hanna Åkesson; [2016]
  Nyckelord :General nurses; treatment; mental illness; somatic health care; Allmänsjuksköterskor; bemötande; psykisk ohälsa; somatisk sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem världen över och i Sverige har det framkommitatt patienter med psykisk ohälsa har sämre förutsättningar för att få ett adekvat omhändertagande vid somatisk sjukdom,och att allmänsjuksköterskor gör skillnad i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat att allmänsjuksköterskor har haft en ytlig förståelse för psykisk ohälsa och haft svårigheteratt bedöma vad som är somatiskt och vad som är psykiskt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mental training.

Din email-adress: