Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattning av vård vid självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Andersson; Johan Kilström; [2017]
  Nyckelord :Självskadebeteende; somatisk vård; akut omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Självskadebeteende är ett växande problem bland unga. Det finns många missförstånd gällande självskadebeteende. Forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv finns tillgänglig medan forskning ur ett patientperspektiv är mer ovanlig. LÄS MER

 3. 3. Prestation utan vision? : En kvalitativ intervjustudie om vilka faktorer som bidrar till utveckling av en brottares prestation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hugo Hellman; Kevin Stillwell; [2017]
  Nyckelord :Elite Development Plan; Elite Wrestlers; Performance Development; the Swedish Wrestling Association; Elitbrottare; Elitutvecklingsplan; Prestationsutveckling; Svenska Brottningsförbundet;

  Sammanfattning : The Swedish Wrestling Association are in the process of constructing a new Elite Development Plan which will include the fields: Elite Sports Environment, Coaching Development, Performance Development, Performance Analysis and Research Development. This study will aim to produce knowledge in the field Performance Development. LÄS MER

 4. 4. Effekter på aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och skattad livskvalitet hos patienter med KOL efter deltagande i KOL-skola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christel Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :KOL; lungrehabilitering; accelerometer; aktivitetsnivå; livskvalitet; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, efter deltagande i KOL-skola under sju veckor blir mer aktiva i sin vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till förbättring i livskvalitet och fysisk kapacitet. Frågeställningarna var om det efter 7 veckors KOL-skola går att se en förbättring av den fysiska aktivitetsnivån mätt med accelerometer samt om fysisk kapacitet och prestationsförmåga förbättras mätt med 6-minuters gångtest? Kan det även visa på förändring i aktiviteter i dagliga livet, ADL (Aktiviteter i dagliga livet) och livskvalitet mätt med Eq5d samt minska upplevda besvär vid KOL mätt med CCQ- Chronic COPD Questionaire? Metod: Studien är en kvantitativ prospektiv cohort studie. LÄS MER

 5. 5. Aktivering av Border collie : vallningens betydelse för en välmående hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sandra Rosshagen; [2017]
  Nyckelord :Border collie; problembeteende; tillfredsställd; välmående;

  Sammanfattning : The dog has evolved from the wolf which is the most common species among the predators. The domestication and selection have resulted in different breeds of dogs, which include changed characteristics and personalities. With time, dogs have become more common to have as a pet for different purposes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mental training.

Din email-adress: