Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Upplevelser av träning under adjuvant cancerbehandling : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Petter Nordenstorm; Amanda Garpebring; [2017]
  Nyckelord :Cancer; adverse effects; fatigue; self-care; physical activity; Cancer; biverkningar; fatigue; egenvård; fysisk aktivitet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Enligt Regionala Cancercentrums nationella vårdplan för cancerrehabilitering rekommenderas alla patienter med cancerdiagnos att försöka röra på sig lika mycket som en frisk människa rekommenderas. Trots detta så händer det att personer med cancerdiagnos minskar sin träning. LÄS MER

 2. 2. När psykisk ohälsa överskuggar människan : Inom den somatiska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Orre; Hanna Åkesson; [2016]
  Nyckelord :General nurses; treatment; mental illness; somatic health care; Allmänsjuksköterskor; bemötande; psykisk ohälsa; somatisk sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem världen över och i Sverige har det framkommitatt patienter med psykisk ohälsa har sämre förutsättningar för att få ett adekvat omhändertagande vid somatisk sjukdom,och att allmänsjuksköterskor gör skillnad i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat att allmänsjuksköterskor har haft en ytlig förståelse för psykisk ohälsa och haft svårigheteratt bedöma vad som är somatiskt och vad som är psykiskt. LÄS MER

 3. 3. Hälsa och fysisk aktivitet hos barn med rörelsenedsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Amanda Stendahl; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Children like adults can benefit from physical activity. The recommendations for children are 60 minutes of activity at a moderate or high intensity daily. The physical activity can improve both the physical and mental health. Children with physical disability are disadvantaged when it comes to physical activity because of their disability. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers kunskap och attityder om psykisk ohälsa : En enkätstudie i årskurs 3

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sophie Olmarker; Martina Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Knowledge; Attitude; High school students; Mental health; Kunskap; Attityd; Gymnasieelever; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som kryper allt lägre ner i åldrarna. Trots välfärdssamhällets insatser och möjligheter till ett bra liv är det överraskande med det stora antalet rapporter om barn- och ungdomars försämrade psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Att tvingas prestera med prestationsångest : En studie om instrumentalpedagogers förhållningssätt till fenomenet prestationsångest i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Helena Bäckman; [2016]
  Nyckelord :performance anxiety; performance psychology; interwievs; instrumental teachers; music education; students; prestationsångest; prestationspsykologi; intervjuer; instrumentalpedgoger; musikundervisning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka instrumentalpedagogers förhållningssätt till fenomenet prestationsångest i musikundervisning. Tre instrumentalpedagoger, som är eller har varit aktiva som musiker, har intervjuats utifrån forskningsmetoden kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mental training.

Din email-adress: