Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

 3. 3. Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) i turismen : vilka blir konsekvenserna av utnyttjandet av asiatiska elefanter inom turismen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lotta Svensson; [2017]
  Nyckelord :asiatisk elefant; turism; fångenskap; beteende; välfärd;

  Sammanfattning : The Asian elephant (Elephas maximus) has played an important role in the cultural, economic and social life of Asia for millennia, and today elephant trekking and similar activities are a central image of the tourism marketing campaign. Though in most countries it has been illegal for years, elephants are harvested from the wild to be used for this type of work. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisk omvårdnad i svenska sjuksköterskeprogram : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellen Spångberg; Elina Tenhunen; [2017]
  Nyckelord :Mental illness; Suicide; Stigma; Nursing; Education.; Psykisk ohälsa; Suicid; Stigmatisering; Omvårdnad; Utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är en växande folkhälsosjukdom globalt och nationellt. Suicid och suicidförsök är en allvarlig konsekvens av den psykiska ohälsan. Människor med psykisk ohälsa blir stigmatiserade av samhället såväl inom hälso- och sjukvård, vilket leder till att människor undviker att söka vård. LÄS MER

 5. 5. Att samtala om sexualitet med patienter - Sjuksköterskans förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Hallin; Linnea Stenkil; [2017]
  Nyckelord :förhållningssätt; patienter; samtal; sexualitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är ett grundbehov hos människan och en lika viktig aspekt av livet som något annat. Sexualiteten påverkar människans tankar, handlingar och känslor och är alltså starkt förknippat med upplevelsen av både psykisk och fysisk hälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mental training.

Din email-adress: