Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Vadå tekniska och taktiska förmågor? : En studie om hur specialidrottslärare förhåller sig till bedömning av tekniska och taktiska förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martinique von Schewelov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The purpose of this study was to determine how teachers in the subject "Specialised physical" education relate to assessment of technical and tactical skills in a chosen sport. Questions at issue How are technical and tactical skills assessed? Other than technical and tactical skills, what factors play a part in the assessment of the subject Specialized physical education? Method A qualitative method was implemented on five of Sweden’s tennis coaches teaching in the subject Specialized physical education. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid postpartum depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Brunnander; Ivar Kronqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Every year 8-15% of Swedish women is diagnosed with a postpartum depression after giving birth, this translates to 10 000 women every year. These depressions can continue for weeks up to years and does not only affect the well-being of the mother but also the development of the child due to lack of bonding between the mother and the child. LÄS MER

 3. 3. Konkret material i matematikundervisningen : Hur lärare ser på konkret material i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Rodin; [2018]
  Nyckelord :Konkret material; undervisning; matematik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur fyra olika lärare definierar och ser på användandet av konkret material, samt vilka möjligheter och hinder de ser med det konkreta materialet i matematikundervisningen. Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av fyra stycken semistrukturerade intervjuer med lärare från årskurs 1 – 3. LÄS MER

 4. 4. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 5. 5. Designing for Prehospital Care Training : Aiding the development of mental models within procedural memory, through a training toolkit that improves proficiency in prehospital care procedures such as REBOA.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Christoph Zobl; [2017]
  Nyckelord :Interaction Design; Instructional Design; Mental Models; REBOA; Prehospital Care; Training; London Air Ambulance;

  Sammanfattning : This is an educational design project exploring how prehospital care training can be altered to improve mental proficiency for emergency medical professionals.  The London Air Ambulance performs a complex life-saving procedure known as REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta) on the roadside; the only emergency medical service to do so worldwide. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mental training.

Din email-adress: