Sökning: "metafysik"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet metafysik.

 1. 1. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER

 2. 2. Tvivla på den enda verkligheten : Kan begreppet politisk ontologi överbrygga klyftan mellan religiösa och ickereligiösa gymnasieelever?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Redemo; [2016]
  Nyckelord :Religionskunskapsämnet; Åskådning; Didaktik; Politisk Ontologi; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i forskning som pekar på att det finns en klyfta mellan de gymnasieelever som identifierar sig som religiösa respektive ickereligiösa. Religionskunskapsämnet (GY11) skulle kunna vara en brobyggare dem emellan. LÄS MER

 3. 3. Jordens sång : Naturfilosofi och musik hos Gilles Deleuze

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för estetik

  Författare :Mats Dahllöv; [2015]
  Nyckelord :Deleuze; philosophy of nature; philosophy of music; Guattari; metaphysics; Kant; science; time; Prigogine; self-organisation; aesthetics; classical music; Mahler; spectral music; Rancière; Gallope; Deleuze; naturfilosofi; musikfilosofi; Guattari; metafysik; Kant; naturvetenskap; tid; Prigogine; självorganisation; estetik; klassisk musik; Mahler; spektralmusik; Rancière; Gallope;

  Sammanfattning : This essay provides a thorough reading of Gilles Deleuze’s (1925–95) philosophy of nature and the way music relates to this philosophy. It does so with regards to changes in the view of nature in 20th century science, especially in the theories of self-organisation as developed by, among others, Ilya Prigogine. LÄS MER

 4. 4. Romantiken möter empirisk naturvetenskap i svensk kulturdebatt : en studie i läran om "det omedvetnas" utveckling hos Viktor Rydberg och Axel Herrlin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Simon Ängfors; [2015]
  Nyckelord :Det omedvetna;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för Viktor Rydbergs och Axel Herrlins versioner av läran om ”det omedvetna/undermedvetna”. Den diskuterar dessa genom en skildring av de filosofiska och psykologiska dimensionerna hos begreppet hos de båda. LÄS MER

 5. 5. Metafysik för vilddjur : En ekokritisk läsning av Donna Tartts The Secret History

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Louise Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ekokritik; Donna Tartt; Den Hemliga Historien;

  Sammanfattning : Naturen i The Secret History beskrivs både som en ytlig omgivning, som instinkter och lagar, som material eller fenomen. Det ges uttryck både för hur människor kan kontrollera och använda sig av den, och hur det är någonting som står över oss. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet metafysik.

Din email-adress: