Sökning: "metaphysics"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet metaphysics.

 1. 1. Den skymda sikten: Iris Murdochs platonism i Metaphysics as a Guide to Morals

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Hans Hektor Löfgren; [2017-10-19]
  Nyckelord :Iris Murdoch; Metaphysics as a guide to Morals; Platon; Platonism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The question of finding a merciful God : Understanding Martin Luther's relation to metaphysics and ontology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Myrén; [2017]
  Nyckelord :Luther; metaphysics; ontology; doctrine of justification; Mannermaa; Juntunen; themes; structures of thought; theologia crucis; deus absconditus;

  Sammanfattning : Abstract “The question of finding a merciful God. Understanding Martin Luther’s relation to metaphysics and ontology” Myrén, Anna. 2017, Master’s Thesis, 30 credits. E-mail: annamyren@live. LÄS MER

 3. 3. Med känslans klarhet och förståndets värme : Om mystik och modernitet i Dag Hammarskjölds Vägmärken.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Carl Dahlbäck; [2017]
  Nyckelord :mysticism; modernity; Markings; Dag Hammarskjöld; metaphysics; Jesus; man; ethics; negative theology.;

  Sammanfattning : This essay is focusing on Dag Hammarskjöld´s influences from Christian mysticism and modern criticism of metaphysics. Meister Eckhard is a well-known reference in Markings which in this study will be set as an example of mysticism i Hammarskjöld´s thinking. LÄS MER

 4. 4. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 5. 5. När tiden upphör vara krökt av Gud : en undersökning av Kants shakespeareska aspekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :August Hjalmarsson; [2016]
  Nyckelord :Deleuze; time; movement; metaphysics; Kant; Shakesepare; tragedy;

  Sammanfattning : This essay aims to understand the relationship between Shakespeare’s poetical formula, which is Hamlet´s claim that “time is out of joint” and Kant’s positioning of time (and space) based on Deleuze’s conception in Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumerla philosophie kantienne from 1986. I explore this relationship in the way of how Deleuze relates it to the entanglement between time and movement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet metaphysics.

Din email-adress: