Sökning: "micro- movements"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden micro- movements.

 1. 1. IT’S AN ART TO SUSTAIN YOUR BODY IN SCHOOL Learning about your body moving in classroom practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Wolfgang Weiser; [2018-07-02]
  Nyckelord :Somatic education; micro- movements; relation body; space;

  Sammanfattning : Purpose: The study is about learning body movements in classroom praxis. The aim is to analyse the so-called ”micro-movements” in a classroom practise, by how pupils use and acquire body, bodily movement, positions and positioning in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Development of Vessel Phantoms for Ultrasound Methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Benjamin Meirza; [2018]
  Nyckelord :Longitudinal movement of the arterial wall; Vasa vasourom; Micro vessles; SEBS; Ultrasound phantom.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Phantoms mimicking the specific mechanical and acoustic properties of human tissues are essential in the development and evaluation of novel ultrasound methods. In this work, various ultrasound phantoms are proposed to be used in the development of ultrasound methods to investigate the arterial walls longitudinal movements influence on the vasa vasorum circulation. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av friktionsbetingat förband för fixering av tankar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Andersson; Adam Eklund; [2018]
  Nyckelord :preload in bolted joints; preload losses; rubber; settlement and creep; friction; micro-sliding; förspänning i skruvförband; förspänningsförluster; gummi; sättning och krypning; friktion; mikroglidning;

  Sammanfattning : Scania CV AB is one of the world’s leading companies within heavy vehicles. The company have a broad selection of trucks, which all are equipped with gas, or fuel tanks, depending on the fuel type of the truck, The trucks also contain air tanks that are used for braking and air suspension. LÄS MER

 4. 4. Bound to Move: White Middle-Class Women’s Mobility in a Segregated City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elisabet Holmgren; [2017]
  Nyckelord :trygghet; det offentliga rummet; klass; vithet; mobilitet; genus; cultural analysis; feminist ethnography; social sustainability; safety; urban segregation; public space; class; whiteness; gender; mobility; social hållbarhet; feministisk etnografi; kulturanalys; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : People’s everyday movements across the urban space matter. Indeed, for city planners looking to counter urban segregation processes, the issue of physical mobility is of prime concern as it bears the potential of overcoming ethnic and socio-economic divisions in the city. Yet, there is a lack of academic research matching this interest. LÄS MER

 5. 5. Juridiken – suverän och verklighetsfrånvänd? - En undersökning om huruvida terapeutisk juridik borde influera det svenska rättssystemet i allmänhet och sexualbrottsprocessen i synnerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Lagerblad; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Therapeutic Jurisprudence; terapeutisk juridik; sexualbrott; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrottsoffer vågar inte anmäla det dem utsatts för, inte av rädsla för förövaren utan av rädsla för själva processen. Juridiken ses som en egen suverän organisation, frånskild verklighetens problem och individer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet micro- movements.

Din email-adress: