Sökning: "miljö i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden miljö i litteraturen.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Implementering och uppföljning av Lean inom en flygplatsverksamhet : En fallstudie utförd hos Swedavia Umeå Airport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Adamson; Erik Carlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet flygresenärer har ökat de senaste åren och mycket tyder på att trenden fortsätter i samma riktning. I och med detta har krav från flygplatsägare, miljö- och standardkrav samt krav från flygbolagen blivit allt hårdare. Sammantaget skapar det incitament för flygplatser att arbeta med ständiga förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Kan kostnadsbesparingar inom ett logistiksystem även innebära miljöförbättringar? : en fallstudie om förändringar inom logistiksystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sofia Björkén; Elin Bystedt; [2017]
  Nyckelord :Green logistics; Logistic Outsourcing; Transporters miljöpåverkan; Galderma; Logistiksystem;

  Sammanfattning : I denna uppsats har författarna genomfört en fallstudie vad gäller Galdermas förändring inom sitt logistiksystem. Syftet har varit att undersöka om det finns ett positivt samband mellan att göra kostnadsbesparingar och samtidigt minska sin miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö och trafikolyckor : en undersökning med synvinklar från Svevia och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fanny Jardstål; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; vägarbete; Svevia; Trafikverket; trafikolyckor;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir ständigt mer urbaniserat och utvecklat. Det ställer höga krav på samhällets funktioner, exempelvis infrastrukturen. En bättre infrastruktur, i form av vägar, gör det enklare för medborgare att transportera sig. Det innebär mer bilar och en högre belastning som i sin tur ger en ökad risk för olyckor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö i litteraturen.

Din email-adress: