Sökning: "miljö i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden miljö i litteraturen.

 1. 1. ”Har vi tid för det eller är de för många?” : Barngruppens storlek och betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Fast; Amanda Oldefors; [2018]
  Nyckelord :barngrupp; barngrupper; förskola; pedagogik; barn; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen trygg och lärorik förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 3. 3. Tryggt torg - En rapport om trygghetsgestaltning av Friskväderstorget

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Emelie Lorensson; Malin Rönnerhag; [2017]
  Nyckelord :otrygghet; Broken Windows; gestaltning; Friskväderstorget; fysisk miljö; social hållbarhet; social kontroll; underhåll; mötesplatser; stadsplanering; insecurity; conformation; physical environment; social sustainability; social control; spatial planning; maintenance;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGStudien syftar till att undersöka hur den fysiska planeringen kan öka den upplevda tryggheten på Friskväderstorget i Norra Biskopsgården, då det i dagsläget upplevs som otryggt och eftersatt. Arbetet utfördes i form av en fallstudie samt genom en platsanalys av torget. LÄS MER

 4. 4. Barnlitteratur i förskolan : Sex förskollärares arbete med barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Larsson; Johanna Vestberg; [2017]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskollärare; språkfrämjande; förskola; lärmiljö;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex stycken förskollärares förhållningssätt till ett språkfrämjande arbete kring litteratur i förskoleverksamheter. Metoden vi valt är ostrukturerade intervjuer med sex verksamma förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Rethinking waste streams: using food waste to rear mealworms

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Andreea Toca; [2017]
  Nyckelord :mealworms; protein; food waste; waste management; insects; rearing; biogas; sustainable; permaculture; diet;

  Sammanfattning : In needing to create a better and more sustainable future for our world, changing our diet and finding a  sustainable ‘protein of the future’ is one of the necessary steps we must take. This thesis explores the relatively fresh, but not unheard of, concept of using food waste to rear mealworms for human consumption, in the Swedish context. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö i litteraturen.

Din email-adress: