Sökning: "miljö i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden miljö i litteraturen.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Tryggt torg - En rapport om trygghetsgestaltning av Friskväderstorget

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Emelie Lorensson; Malin Rönnerhag; [2017]
  Nyckelord :otrygghet; Broken Windows; gestaltning; Friskväderstorget; fysisk miljö; social hållbarhet; social kontroll; underhåll; mötesplatser; stadsplanering; insecurity; conformation; physical environment; social sustainability; social control; spatial planning; maintenance;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGStudien syftar till att undersöka hur den fysiska planeringen kan öka den upplevda tryggheten på Friskväderstorget i Norra Biskopsgården, då det i dagsläget upplevs som otryggt och eftersatt. Arbetet utfördes i form av en fallstudie samt genom en platsanalys av torget. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur i förskolan : Sex förskollärares arbete med barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Larsson; Johanna Vestberg; [2017]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskollärare; språkfrämjande; förskola; lärmiljö;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex stycken förskollärares förhållningssätt till ett språkfrämjande arbete kring litteratur i förskoleverksamheter. Metoden vi valt är ostrukturerade intervjuer med sex verksamma förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Rethinking waste streams: using food waste to rear mealworms

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Andreea Toca; [2017]
  Nyckelord :mealworms; protein; food waste; waste management; insects; rearing; biogas; sustainable; permaculture; diet;

  Sammanfattning : In needing to create a better and more sustainable future for our world, changing our diet and finding a  sustainable ‘protein of the future’ is one of the necessary steps we must take. This thesis explores the relatively fresh, but not unheard of, concept of using food waste to rear mealworms for human consumption, in the Swedish context. LÄS MER

 5. 5. Litteraturplaceringens möjligheter : En studie om litteraturens placering i förskolans miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lindh Matilde; [2017]
  Nyckelord :Accessibility; Allowable; Available; Awareness; Children; Literature; Placement; Preschool. Preschool environment; Preschool teacher.; Barn; Förskola; Förskollärare; Föränderlig; Litteratur; Medvetenhet; Miljö; Placering; Tillgänglig; Tillåtande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur tillåtande, tillgänglig och föränderlig litteraturen är i förskolans miljö. Undersökningen har genomförts genom intervjuer med förskollärare, samt genom observation och dokumentation av litteraturens placering med hjälp av foton. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö i litteraturen.

Din email-adress: