Sökning: "miljö i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden miljö i litteraturen.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur i förskolan : Sex förskollärares arbete med barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Larsson; Johanna Vestberg; [2017]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskollärare; språkfrämjande; förskola; lärmiljö;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex stycken förskollärares förhållningssätt till ett språkfrämjande arbete kring litteratur i förskoleverksamheter. Metoden vi valt är ostrukturerade intervjuer med sex verksamma förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Barns informella lärande i utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Ingemansson; [2016]
  Nyckelord :lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Sammanfattning : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. LÄS MER

 5. 5. Strategic venture capital in the financial industry : A multiple-case study on autonomy and its implications

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :MATILDA KONGSHÖJ; EMILIE LJUNGQVIST; [2016]
  Nyckelord :FinTech; strategic venture capital; autonomy; organisational design; strategic management; FinTech; strategiskt riskkapital; autonomi; organisationsdesign; strategisk ledning;

  Sammanfattning : Den tidigare stabila finansbranschen har snabbt blivit hotad av den digitala transformationen. Ett strategiskt verktyg som används av etablerade banker som står inför denna nya och föränderliga miljö är strategiska riskkapitalinvesteringar i det närliggande området av finansiella teknologier (FinTech). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö i litteraturen.

Din email-adress: