Sökning: "minoritetsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet minoritetsspråk.

 1. 1. Ska vi inte lära oss svenska på svenskan? : En studie av hur språklagar och minoritetsspråk framställs i fyra läroböcker i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linnea Hedlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has aimed to display the kind of information and the values regarding the Swedish national minority languages that can be found in four textbooks for the course Swedish 2 in the Swedish upper secondary school. Two analyses have been made: one which determines the representation type of each paragraph and one which evaluates the words and expressions of the textbooks. LÄS MER

 2. 2. Minoritetsspråk för majoriteten : En undersökning av hur undervisning om minoritetsspråk legitimeras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Henrik Melin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; identitet; språkbevarande; undervisning;

  Sammanfattning : Inom ramen för svenskundervisningen på gymnasiet är svensklärare skyldiga att undervisa om de nationella minoritetsspråken. Detta är en följd av att Sverige ratificerat två styrdokument från Europeiska rådet vilka syftar till att skydda europeiska minoritetsgruppers rätt att behålla och bevara sitt språk och sin kultur. LÄS MER

 3. 3. Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2017-09-14]
  Nyckelord :spanska; Chile; La Araucanía; mapuchefolket; antropologisk lingvistik; ursprungsbefolkning; minoritetsspråk; revitalisering; retraditionalisering; mapuzungun;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. LÄS MER

 4. 4. ¿POR QUÉ A VECES HABLAMOS IN TWO DIFFERENT LANGUAGES EN UNA MISMA CONVERSACIÓN? Un análisis sobre el uso del cambio de código en las películas Zona sur y Selena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Toni Jäppinen; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; español; aymara; inglés; cambio de código; películas; kodväxling; filmer;

  Sammanfattning : Kodväxling är ett fenomen som sker överallt på vår planet på olika sätt. I och med globaliseringen blandas och interagerar olika språk i en omfattande mängd. Ofta talas många språk sida vid sida i ett samhälle och ibland övergår det till den grad att vissa skiftar mellan två eller flera språk i en och samma konversation. LÄS MER

 5. 5. Kunskapskrav och villkor för lärande: En analys av styrdokument för arabiska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kheder Havindar; [2017]
  Nyckelord :arabiska; diglossi; kunskapskrav; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka kunskapskraven i arabiska som modersmål i grundskolan i Sverige. För att uppnå syftet ställs följande tre forskningsfrågor: 1. Hur förhåller sig kunskapskraven i arabiska som modersmål enligt Lgr11 till elevernas förutsättningar till språkinlärning av arabiska som minoritetsspråk i Sverige. 2. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet minoritetsspråk.

Din email-adress: