Sökning: "minoritetsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet minoritetsspråk.

 1. 1. Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2017-09-14]
  Nyckelord :spanska; Chile; La Araucanía; mapuchefolket; antropologisk lingvistik; ursprungsbefolkning; minoritetsspråk; revitalisering; retraditionalisering; mapuzungun;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. LÄS MER

 2. 2. ¿POR QUÉ A VECES HABLAMOS IN TWO DIFFERENT LANGUAGES EN UNA MISMA CONVERSACIÓN? Un análisis sobre el uso del cambio de código en las películas Zona sur y Selena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Toni Jäppinen; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; español; aymara; inglés; cambio de código; películas; kodväxling; filmer;

  Sammanfattning : Kodväxling är ett fenomen som sker överallt på vår planet på olika sätt. I och med globaliseringen blandas och interagerar olika språk i en omfattande mängd. Ofta talas många språk sida vid sida i ett samhälle och ibland övergår det till den grad att vissa skiftar mellan två eller flera språk i en och samma konversation. LÄS MER

 3. 3. Kunskapskrav och villkor för lärande: En analys av styrdokument för arabiska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kheder Havindar; [2017]
  Nyckelord :arabiska; diglossi; kunskapskrav; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka kunskapskraven i arabiska som modersmål i grundskolan i Sverige. För att uppnå syftet ställs följande tre forskningsfrågor: 1. Hur förhåller sig kunskapskraven i arabiska som modersmål enligt Lgr11 till elevernas förutsättningar till språkinlärning av arabiska som minoritetsspråk i Sverige. 2. LÄS MER

 4. 4. Matematik i tvåspråkig skola. Om tvåspråkighet, arbetsro och höga förväntningar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pirjo Paldán; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka skolmiljön och belysa faktorer i undervisning och skolmiljö som hjälper eleverna på en tvåspråkig skola att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Studien avser att belysa vilken typ av undervisning skolan bedriver så att alla elever, även de svaga, får en god kunskapsutveckling i matematik. LÄS MER

 5. 5. 'I'm from Barcelona': Boundaries and Transformations Between Catalan and Spanish Identities

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Liesl Drew; [2017]
  Nyckelord :identity; Catalonia; Spain; ethnic boundaries; minority language; nationalism; identitat; Catalunya; Espanya; fronteres ètniques; llengua minoritària; nacionalisme; identité; Catalogne; Espagne; frontières ethniques; langue minoritaire; nationalisme; identitet; Katalonien; Spanien; etniska gränser; minoritetsspråk; nationalism; identidad; Cataluña; España; fronteras étnicas; lengua minoritaria; nacionalismo;

  Sammanfattning : In the last decade or so, the multiple political factions in Catalonia have adopted pro-independence initiatives in their platforms following the 2008 financial crisis. Catalonia’s position as representing a minority culture in the face of the centralized administration of Madrid presents a contentious history of fighting for the right ‘to be’, culminating in what today is viewed by many as an identity crisis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet minoritetsspråk.

Din email-adress: