Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Hydraulisk testbänk : Automatiserad diagnostik av flödesgivare i en hydraulisk testbänk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Andreas Brundin; [2017]
  Nyckelord :Hydraulisk testbänk; Flödesmätare; PLC; HMI.;

  Sammanfattning : Hydrauliska testbänkar används för att testa nya och reparerade hydraulventiler och pumpar för att utvärdera deras uthållighet vad gäller tid och tryck. Testbänkar består vanligen av sensorer och mätare som operatören övervakar. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av Javascript-ramverk : En undersökning på CSN

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Daniel Ramsell; [2017]
  Nyckelord :Javascript-framework; Angular 2; Aurelia; Ember; Meteor; React; Javascript-ramverk; Angular 2; Aurelia; Ember; Meteor; React;

  Sammanfattning : In this report, a number of different Javascript-frameworks have been compared. The study is conducted at CSN (Centrala studiestödsnämnden). The study consists of two main parts, an evalua- tion through the literature study and an evaluation of the implementa- tion. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att ta beslut om att vaccinera sitt barn eller inte En litteraturstudie. : Parent´s experiences of making decisions about vaccinating their child or notA literature study.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Magnusson; Therese Westberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Caroline Jonsson; Linnéa Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Palliativ vård; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vägen tillbaka till livet : En litteraturstudie om upplevelsen att drabbas av stroke i yrkesverksam ålder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anne Johnsson; Victoria Myrgren; [2017]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Stroke; Upplevelse; Yrkesverksam ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige och av dessa är ungefär 20 procent under 65 år. Att drabbas av stroke är en stor omställning i livet. Att då drabbas av stroke i ung ålder kan medföra större problematik eftersom att livssituationen oftast ser annorlunda ut än efter pensionsåldern. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mittuniversitetet litteraturstudie.

Din email-adress: