Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Patientnära analyser för in vitro-diagnostik inom prehospital akutsjukvård En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Robert Svernsjö; [2018]
  Nyckelord :Ambulans; in vitro-diagnostik; patientnära analyser; patientsäkerhet; PNA; prehospital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från rastlösa ben till brottsling? : En systematisk litteraturstudie om ADHD och kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eriksson; Hanna Wikås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; association; komorbiditet; utanförskap; normbrytande beteende;

  Sammanfattning : Avvikande beteende sett utifrån samhällets norm kan uttrycka sig på olika sätt och innebära konsekvenser för individen. För ungdomar med ADHD kan svårigheter med integrering i omgivningens strukturer och sociala arenor påverka dem i negativ bemärkelse. LÄS MER

 3. 3. Psykiatrisjuksköterskors terapeutiska relationer med psykosspektrumpatienter. : - En kvalitativ litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Martin Bodin; Claudia Jensen Herrera; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitala Kundmöten : Hur företag kan erbjuda samma kundvärde i en flerkanalig miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lina Harge; Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Customer meetings; Digital customer meetings; Value co-creation; Customer value; Parameters; Kundmöten; Digitala kundmöten; Medskapande av värde; Kundvärde; Parametrar;

  Sammanfattning : Digitaliseringen driver fram ny teknik och förändrade konsumtionsbeteenden. De flesta företag är överens om att det är viktigt att etablera digitala tjänster och kanaler till sina kunder som förstärker kundrelationer. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisjuksköterskors terapeutiska relationer med psykosspektrumpatienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Martin Bodin; Caudia Jensen Herrera; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mittuniversitetet litteraturstudie.

Din email-adress: