Sökning: "mjölkko"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet mjölkko.

 1. 1. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 2. 2. Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Anderholm; [2018]
  Nyckelord :hormonförändring; immunförsvar; livmoderinflammation; mjölkkor; negativ energiba-lans; NEFA; postpartum;

  Sammanfattning : Produktionstrycket i dagens mjölkindustri är mycket högt, vilket innebär stora påfrestningar på de högproducerande mjölkkorna. Avel för specifika produktionsegenskaper har gjort att dagens mjölkproducerande kor har svårt att bli dräktiga samt de löper en ökad risk för att drabbas av livmoderinflammation, negativ energibalans och olika störningar i postpartumperioden. LÄS MER

 3. 3. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Hultdin; [2018]
  Nyckelord :genetic correlation; type traits; claw and leg health; longevity; Holstein; dairy cattle;

  Sammanfattning : The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8. LÄS MER

 4. 4. Kalciumomsättning och kalciumreglering : en jämförelse mellan värphöns och mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Lätt; [2017]
  Nyckelord :Kalciumbrist; Kalcium; Medullärben; Kalvningsförlamning;

  Sammanfattning : Kalciumbrist är ett kostsamt tillstånd för produktionen. När värphöns drabbas av kalcium-brist försämras skalkvaliteten på äggen och tillslut avtar äggproduktionen. Mjölkkor drabbas oftast av akut kalciumbrist före eller efter kalvning, vilket ofta leder till höga veterinärkost-nader och kan även orsaka andra sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Strömedlets betydelse för hälsa och välfärd hos mjölkkor i liggbåssystem : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ann-Catrin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :mjölkko; strömedel; komfort; hälsa; välfärd; liggbåssystem;

  Sammanfattning : This review highlights the importance of the bedding material for dairy cows in cubicle systems. The aim was to examine how different types of bedding materials affects dairy cow health and welfare in cubicle systems. To answer the questions studies have been gathered in a summary. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mjölkko.

Din email-adress: