Sökning: "mobbning pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden mobbning pedagogik.

 1. 1. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete inom skolan : En kvalitativ studie om skolpersonalens upplevelser av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anel Grozdanic; Sam Svensson; [2018]
  Nyckelord :Ungdom; skola; riskfaktor; skyddsfaktor; psykisk ohälsa och skolmisslyckande;

  Sammanfattning : Lärare och annan skolpersonal möter dagligen elever med psykisk ohälsa eller svårigheter i skolan och det landar ofta på skolan att hantera det. Detta är ett viktigt ämne att få mer kunskap om för att kunna utveckla det förebyggande arbetet i skolan. LÄS MER

 3. 3. Den digitala verkligheten : En studie om skolpersonals erfarenhet av nätmobbning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Lind; Chimene Selwan; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; nätmobbning; traditionell mobbning; kränkande behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”STÅ PÅ DIG FÖR BARNETS SKULL!”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennifer Andrén; Hanna Hrnić; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; pedagoger och förhållningssätt;

  Sammanfattning : Inledning Detta arbete kommer att belysa vad begreppen kränkande behandling och mobbning har förinnebörd hos pedagoger i förskolans verksamhet. Kränkande behandling och mobbning är ett problem som förekommer i alla delar av skolväsendet. Vi vill belysa att pedagoger är medvetna om att problemet redan finns i förskoleåldern. LÄS MER

 5. 5. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mobbning pedagogik.

Din email-adress: