Sökning: "mobiltelefon nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden mobiltelefon nackdelar.

 1. 1. Ett (o)frivilligt uppkopplat liv : En kvalitativ studie om individers sociala medier vanor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Matilda Aldsjö; Nada Ahmed; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; fear of missing out; internet; uppkopplad; uses and gratifications; fenomenologi; smart phone;

  Sammanfattning : Skulle du kunna leva utan din mobiltelefon? Det var en av frågorna som ställdes när denna studie genomfördes. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur individer reflekterar över sin aktivitet på sociala medier och hur beroende individer är av att uppdatera sig. Detta gjordes i en kvalitativ forskningsstudie. LÄS MER

 2. 2. Trådlöst internet på fartygsbryggan : En litteraturstudie om hur användandet av trådlös internetuppkoppling på fartygsbryggan kan påverka individen som operatör och fartygets drift

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Karl Hermansson Össtein; Philip Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :working environment; cyberloafing; display; ship safety; focus; internet; health; cellular phone; fatigue; WLAN; arbetsmiljö; cyberloafing; display; fartygssäkerhet; fokus; internet; hälsa; mobiltelefon; trötthet; WLAN;

  Sammanfattning : Denna rapport är en sammanställning av en litteraturstudie som undersöker trådlös nätverksuppkoppling (WLAN) ombord på fartygsbryggor. Samhället utvecklas hela tiden och användandet av enheter med tillgång till internet ökar ständigt. LÄS MER

 3. 3. Användbara och säkra mobila banktjänster : en studie med fokus på användaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Kristoffersson; Tim Rix; [2014]
  Nyckelord :banking; mobile banking; mobile application; mobile phone; humancomputer interaction; security; usability; user interface; interaction; identity; bank; mobilbank; mobilapplikation; mobiltelefon; människa-tekniksystem; säkerhet; användbarhet; användargränssnitt; interaktion; identitet;

  Sammanfattning : Användandet av internet i mobiltelefonen har ökat drastiskt de senaste åren och detta fenomen innebär att människor har tillgång till internet i större utsträckning än förut. De svenska bankerna har tagit tillvara på denna trend genom att utveckla mobila bankapplikationer där de erbjuder sina kunder möjligheten att utföra bankärenden med hjälp av mobiltelefonen. LÄS MER

 4. 4. Mobiltelefonen, konfliktämne eller hjälpmedel i skolan? : En studie om elevers och lärares syn på mobiltelefonens för- och nackdelar i skolan.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kari Mette Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Cellphone; conflict; pedagogical tool; primary school; cyber bullying; ICT; Mobiltelefon; konfliktämne; pedagogiskt hjälpmedel; grundskola; nätmobbning; IKT;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever och lärare anser om att använda mobiltelefonen som hjälpmedel i skolan. Fungerar den bra som hjälpmedel eller väger nackdelar som konflikter med elever angående användningen och risken för kränkningar över till dess nackdel?Undersökningen genomfördes med enkäter samt uppföljande intervjuer med lärare och elever. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera i den virtuella- och den icke virtuella världen – Ungdomars normer, värderingar och tankar om den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carola Alfredsson Hedberg; [2014]
  Nyckelord :den virtuella- och icke-virtuella världen; mobiltelefon; ungdomar; interaktion; verbal- och icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Genom den teknologiska utvecklingen har ungdomar idag vuxit upp i en värld där den digitala kommunikationen har blivit en naturlig del i vardagen och där de ständigt kommunicerar via telefonsamtal, sms och sociala medier. Vad händer egentligen mellan ungdomarna och deras kommunikation via mobiltelefonen – den ständiga flexibla kommunikation, där det verbala språket har fått en allt större betydelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mobiltelefon nackdelar.

Din email-adress: