Sökning: "model reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 789 uppsatser innehållade orden model reduction.

 1. 1. Variable selection techniques for the Cox proportional hazardsmodel: A comparative study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Peterson; Klas Sehlstedt; [2018-03-08]
  Nyckelord :All subset selection; Backward elimination; Best subset selection; BeSS; Cox proportinal hazards model; least absolute shrinkage and selction operator; LASSO;

  Sammanfattning : In statistics different models are used to emulate real world processes. Variable selection refers to reduction of the number of parameters in the models in order to increase interpretability and model effectiveness. LÄS MER

 2. 2. Inequality aversion and competition via effort

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Mara Solomon; [2018]
  Nyckelord :Behavioral Microecomics; Wealth Distribution; Market Imperfection; Cost-Benefit Analysis; Inequality;

  Sammanfattning : This paper examines the possible consequences induced by inequality aversion in a competitive setting. By employing the Cournot toolkit, the paper puts forward a competition via effort model. LÄS MER

 3. 3. Methods of calibration for different functions of a SCR-system

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Ahmed Elfeky; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of this research is to try and compare different methods ofcalibration in order to tune the parameters of the pumping and tankheater monitoring functions of the AdBlue Delivery Module of a SelectiveCatalytic Reduction (SCR) system. The goal of the SCR systemis to reduce the emission of NOx gases, which are considered as greenhousegases. LÄS MER

 4. 4. The Impact Of Wind Energy Development On Swedish Elspot Day-Ahead Prices

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ata Kasimoglu; [2018]
  Nyckelord :renewable energy; price prediction; artificial neural network; energy market; Nord Pool;

  Sammanfattning : The rapid development of wind energy in Sweden created a volatile environment for the electricity market. Variance in the daily prices and the reductions of the average prices over the years due to the merit order effect of intermittent wind energy resulted in increased unpredictability in financial returns, which led to many wind projects being cancelled. LÄS MER

 5. 5. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Varun Venkataraman; [2018]
  Nyckelord :Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Sammanfattning : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet model reduction.

Din email-adress: