Sökning: "modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet modernism.

 1. 1. Skärholmen centrum - modernism as found

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Romedahl Stjernquist; [2018]
  Nyckelord :skärholmen; as found; centrum; alteration; preservation; skärholmen; strukturalism; centrum; parkeringshus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks stadsplanen och de byggda strukturerna i Skärholmen centrum. Med utgångspunkt i planens och platsens karaktärsdrag, syftar detta förslag till att skapa nya rörelser genom stadslandskapet och att utveckla platsens program med bostäder, arbetsplatser och rekreationsytor. LÄS MER

 2. 2. Allt som är nytt förflyktigas : Om författarens och förlagens relation till Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Saga Elgenstierna; [2018]
  Nyckelord :Instagram; litteratursociologi; förlag; Sara Bergmark Elfgren; sociala medier; marknadsföring; relationsskapande; läsarinteraktion; kontakt; författare; Norstedts; Habermas; offentlighet; Berman; flyktighet; modernism.;

  Sammanfattning : På sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram kan både förlag och författare informera om kommande boksläpp, specialerbjudanden och signeringar, och genom att ha en närvaro i dessa medier gör de sig utöver detta tillgängliga och synliga för människorna som köper och läser deras böcker. Författaren har dessutom möjlighet att skapa en relation till sina läsare som sträcker sig bortom böckerna och eventuella intervjuer i traditionella medier. LÄS MER

 3. 3. Gösta Adrian-Nilsson i den Europeiska modernismens kraftfält. Åren 1913-1921

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Robert Thavenius; [2018]
  Nyckelord :Modern society; Modernism; Futurism; Expressionism; Cubism; Spiritual thinking; Sailors; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay entitled Gösta Adrian-Nilsson in the European Modernistic Power Field. 1913 – 1921, takes its starting point in the city of Berlin in 1912 when Gösta Adrian-Nilsson (GAN) meets the elite of the modern art world for the first time. LÄS MER

 4. 4. Den besjälade naturen – naturpoesi och landskapsmåleri i 1890-talets Sverige. Symbolism och naturromantik hos Gustaf Fröding och prins Eugen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Birte Bruchmüller; [2017-01-27]
  Nyckelord :anti-naturalistisk; symbolism; naturromantik; sammanslagning av konstarter; naturmotiv i svensk 1890-talets konst; naturpoesi; landskapsmåleri; Gustaf Fröding; prins Eugen; franskinfluerad modernism; 1890-talets estetik i Sverige Frankrike; Verner von Heidenstams och Richard Berghs manifest;

  Sammanfattning : The following thesis deals with the motif of nature and landscape within Swedish poetry and visual arts in the 1890s. The aesthetic change at the end of the 1880s towards a style, which more and more sought the opposition to naturalism and realism, serves as the starting point in my thesis. LÄS MER

 5. 5. Bredäng in flux : Reshaping modernist spaces through contemporary planning

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Amalia Engström; Kristofer Agdahl; [2017]
  Nyckelord :urbanity; modernism; open space; urban voids; sustainability; densification; urban planning; Stockholm; Bredäng; stadsideal; modernism; öppna ytor; hållbarhet; förtätning; stadsplanering; Stockholm; Bredäng;

  Sammanfattning : Open and un-built spaces can be argued as creating holes and abruptions in the urban fabric, or contradictory, as being spaces for opportunities and spontaneity. In contemporary urban ideals of density, spaces as these are rarely planned. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modernism.

Din email-adress: