Sökning: "modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet modernism.

 1. 1. Den besjälade naturen – naturpoesi och landskapsmåleri i 1890-talets Sverige. Symbolism och naturromantik hos Gustaf Fröding och prins Eugen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Birte Bruchmüller; [2017-01-27]
  Nyckelord :anti-naturalistisk; symbolism; naturromantik; sammanslagning av konstarter; naturmotiv i svensk 1890-talets konst; naturpoesi; landskapsmåleri; Gustaf Fröding; prins Eugen; franskinfluerad modernism; 1890-talets estetik i Sverige Frankrike; Verner von Heidenstams och Richard Berghs manifest;

  Sammanfattning : The following thesis deals with the motif of nature and landscape within Swedish poetry and visual arts in the 1890s. The aesthetic change at the end of the 1880s towards a style, which more and more sought the opposition to naturalism and realism, serves as the starting point in my thesis. LÄS MER

 2. 2. Modern arkitektur i kulturhistorisk miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Malin Hellborg; [2017]
  Nyckelord :Architecture; Modernism; Traditional; Perception; Aesthetic; Preference; Conservation; Historical; Urban environment; Arkitektur; Traditionell; Uppfattning; Estetisk; Preferens; Bevarande; Historisk; Stadsmiljö; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The thesis uses hermeneutical analysis as well as reception and content analysis to interpret a current architectural debate. Within the architectural profession, there is a dogmatic style standard. Since the 1930s, modernism (also known as functionalism) has been the predominating style in architecture. LÄS MER

 3. 3. Samhället, sanningen och individen - Beröringspunkter mellan två modernitetskritiska röster

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Stattin; [2017]
  Nyckelord :konservatism; postmodernism; modernism; Oakeshott; Lyotard; Butler; Foucault; subjekt; konstruktivism; pluralism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen. Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter, framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en specifik syn på subjektet. LÄS MER

 4. 4. Västerländsk konstmusik efter 1945? En intervjustudie om svenska och tyska musiklärares syn på en musikalisk stil och dess betydelse för den obligatoriska musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christopher Siebert; [2017]
  Nyckelord :experimentell musik; improvisation; västerländsk konstmusik; modernism; musikaliskt lärande; tjugohundratalet; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; experimental music; musical learning; twentieth century; western classical music; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att västerländsk konstmusik efter 1945 är en stilistiskt pluralistisk musikform som tillhandahåller verktyg för att främja elevernas musikaliska förmågor. Studiens syfte är att undersöka tyska och svenska musiklärares föreställningar om västerländsk konstmusik efter 1945 i relation till deras egen musikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Stadsranden : ingenmanslandet eller det givande mötet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josephine Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :stadsrand; mångfunktionella landskap; samband; stad och landsbygd; hållbar utveckling; planering; jordbruksmark;

  Sammanfattning : Urbaniseringen har pågått i olika grad under lång tid och har under årens lopp diskuterats hur den ska regleras och styras upp. Svårigheten att ge alla möjlighet och plats i staden har lett till att städerna har fått växa och breda ut sig och jordbruksmarken och det befintliga landskapet har fått ge vika. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modernism.

Din email-adress: