Sökning: "modersmål"

Visar resultat 11 - 15 av 1018 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 11. Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Selvie Semovski; Ajdina Dedic; [2018]
  Nyckelord :Elevers förstaspråk; estetiska ämnen; kroppsspråk; kultur; lek; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. LÄS MER

 2. 12. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 3. 13. Digitalisering som ett verktyg för studiehandledare ITL(Inläsningstjänst) som ett exempel för arabisktalande elever i årskurs 7-9.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Iman Chemais; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; flerspråkighet; Inläsningstjänst; lärande; läroplan; modersmål; studiehandledning;

  Sammanfattning : Termen digitalisering var utgångspunkten för denna studie. Mer specifikt undersöktes (ILT) Inläsningstjänsten som redskap för att stötta studiehandledare och ge studiehandledningsstöd för skolelever, med fokus på flerspråkiga elever med arabiska som primärspråk. LÄS MER

 4. 14. Lärande i svenska språket på mångkulturell förskola : Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barn med annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Monja Dujakovic; Gabriel Florwald; [2018]
  Nyckelord :Förskola; mångkultur; svenska; språklärande; modersmål; hermeneutik; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. LÄS MER

 5. 15. Dramaaktiviteter som hjälp till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Törnqvist; Emma Håkansson; [20188]
  Nyckelord :drama; dramaaktiviteteraktiviteter; estetiska uttrycksformer; lustfyllt lärande; motivation; självförtroende; språkutveckling; stöd; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att fördjupa våra kunskaper om drama som uttrycksform samt ta reda på om dramaaktiviteter kan främja språkutvecklingen. Följande frågeställning kommer att besvaras: På vilket sätt kan dramaaktiviteter främja elevers språkutveckling? För att sammanställa kunskapsöversikten har ämnesrelaterade sökord använts för att söka i sökmotorn Libsearch. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: