Sökning: "modersmål"

Visar resultat 16 - 20 av 1070 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 16. SFI-elevers och lärares attityder till användningen av modersmål i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Stephanie Nammour; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; attityder; identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Förskolechefers resonemang kring modersmålsstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fatlume Mustafa; Frida Lundin; [2018]
  Nyckelord :modersmål; förskola; förskolechef; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har undersökt vad föräldrar och förskollärare anser om barns modersmål i förskolan, däremot visar studier att det behövs forskning om förskolechefers betydelse för barns lärande och utveckling. Därför vill vi med detta examensarbete undersöka och synliggöra vad förskolechefer framhåller som särskilt viktigt gällande arbetet med modersmål i förskolan. LÄS MER

 3. 18. Förskollärare, språkutveckling och nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elena Peric; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Modersmål; Pedagog; Samspel; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie handlar om hur förskollärare resonerar kring arbetet med språkutveckling hos nyanlända barn. För barn med ett annat modersmål än svenska är förskolan en bra början för de nyanlända barnen att lära sig det svenska språket. LÄS MER

 4. 19. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om modersmålets betydelse för barns utveckling.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Debby Kirubel; Huda Jabbar; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; barn; identitet; modersmål; arbetssätt; samspel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur förskollärare arbetar för att främja utvecklingen av barns modersmål, samt lyfta vikten av ett modersmålsutvecklande arbete i förskolan utifrån ett socialkonstruktuvistiskt och interkulturellt perspektiv. Studien har utförts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder i form av observationer och intervjuer. LÄS MER

 5. 20. Uttalsundervisning i svenska som andraspråk : En intervjustudie om faktorer, arbetssätt och arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Marah Issa; [2018]
  Nyckelord :pronunciation; phoneme; prosody; factors; working methods; Swedish as L2; uttal; fonem; prosodi; faktorer; arbetsmetoder; arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar i arbetet med momentet uttal. Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 1.      Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan? 2.      Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda? 3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: