Sökning: "modersmål"

Visar resultat 21 - 25 av 1036 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 21. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 2. 22. Digitalisering som ett verktyg för studiehandledare ITL(Inläsningstjänst) som ett exempel för arabisktalande elever i årskurs 7-9.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Iman Chemais; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; flerspråkighet; Inläsningstjänst; lärande; läroplan; modersmål; studiehandledning;

  Sammanfattning : Termen digitalisering var utgångspunkten för denna studie. Mer specifikt undersöktes (ILT) Inläsningstjänsten som redskap för att stötta studiehandledare och ge studiehandledningsstöd för skolelever, med fokus på flerspråkiga elever med arabiska som primärspråk. LÄS MER

 3. 23. Lärande i svenska språket på mångkulturell förskola : Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barn med annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Monja Dujakovic; Gabriel Florwald; [2018]
  Nyckelord :Förskola; mångkultur; svenska; språklärande; modersmål; hermeneutik; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. LÄS MER

 4. 24. En funktionell och motiverande grammatikundervisning i praktiken : En studie om gymnasieelevers inlärning av personliga och reflexiva pronomen på motiverande grunder

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Niclas Siljelöv; [2018]
  Nyckelord :functional grammar; didactic design; motivation; Swedish 2; funktionell grammatik; didaktisk design; motivation; Svenska 2;

  Sammanfattning : Inom svenska som gymnasialt ämne är det vanligt förekommande att elever inte upplever grammatikundervisningen som motiverande. Vanligtvis beror bristen av motivation på att elever misslyckas med att se ett nyttoperspektiv med att lära sig grammatiken bakom sitt modersmål. LÄS MER

 5. 25. Dramaaktiviteter som hjälp till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Törnqvist; Emma Håkansson; [20188]
  Nyckelord :drama; dramaaktiviteteraktiviteter; estetiska uttrycksformer; lustfyllt lärande; motivation; självförtroende; språkutveckling; stöd; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att fördjupa våra kunskaper om drama som uttrycksform samt ta reda på om dramaaktiviteter kan främja språkutvecklingen. Följande frågeställning kommer att besvaras: På vilket sätt kan dramaaktiviteter främja elevers språkutveckling? För att sammanställa kunskapsöversikten har ämnesrelaterade sökord använts för att söka i sökmotorn Libsearch. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: